Wiadomości

Co zrobić, jeśli natrafisz na niewybuch? Akcja policjantów przy ul. Jabłońskiego

Data publikacji 28.08.2019

Wczoraj po południu policjanci z komisariatu na Oruni zabezpieczali niewybuch. Na znalezisko natknięto się podczas prac ziemnych w pobliżu bloku przy ul. Jabłońskiego. Według policyjnego pirotechnika był to pocisk artyleryjski pochodzący najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. O znalezisku powiadomiono saperów z Jednostki Wojskowej w Elblągu, którzy zabrali niewybuch w celu jego zneutralizowania.

Wczoraj około godziny 14 oficer dyżurny z komisariatu na gdańskiej Oruni odebrał informację o niewybuchu, który miał znajdować się przy bloku mieszkalnym na ul. Jabłońskiego. Na nietypowe znalezisko natrafiono podczas prac ziemnych związanych z remontem elewacji budynku. O niewybuchu zostali powiadomieni policjanci prewencji oraz policjant z grupy rozpoznania pirotechnicznego, który ustalił, że znaleziony niewybuch to półmetrowy pocisk artyleryjski z czasów II wojny światowej. Dowodzący zabezpieczeniem naczelnik prewencji, z uwagi na realne zagrożenie dla mieszkańców podjął decyzję o ewakuacji 70 osób. Powiadomiono również strażaków, pogotowie gazowe oraz służby medyczne. Policjanci wyznaczyli strefę bezpieczną i do czasu przybycia wyspecjalizowanej jednostki, zabezpieczali teren. Wezwany na miejsce patrol saperski z jednostki wojskowej w Elblągu około godziny 17.30 z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu zabezpieczył przedmiot, aby w bezpiecznych warunkach go zneutralizować.

 

Policjanci przypominają o tym, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

 

 Co zrobić, jeśli natrafisz na niewybuch?

 

 NIE WOLNO podnosić, odkopywać, przenosić, rozbrajać, wrzucać do ogniska ani do miejsc takich jak stawy czy głębokie rowy znalezionych niewybuchów! Miejsce, gdzie znajduje się niewybuch, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznaczyć, by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, że bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia dochodzące nawet do kilkuset metrów.

 

 Jakie informacje trzeba przekazać policjantom?

 

 Powiadamiając funkcjonariusz, istotne jest, aby przekazać im wiedzę na temat:

 

-miejsca odnalezienia niewybuchu,

 

- znalezionego przedmiotu (opisać słownie co widzimy, uwzględniając ilość i wielkość znaleziska)

 

- danych personalnych osoby zgłaszającej

  • Policjanci w trakcie zabezpieczenia
  • Policjanci w trakcie zabezpieczenia