Wiadomości

Mieszkańcy Sopotu dbają o swoje bezpieczeństwo - w ostatnich 7 miesiącach policjanci otrzymali ponad 200 zgłoszeń

Data publikacji 09.08.2019

Sopoccy policjanci podsumowali kolejne miesiące działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W pierwszym półroczu 2019 r. mieszkańcy Sopotu i goście zaznaczyli na mapie 176 miejsc, w których ich zdaniem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. W lipcu br. tych zgłoszeń było 45. Wszystkie sygnały zostały przez funkcjonariuszy sprawdzone, a połowa potwierdziła się.

Policjanci z Sopotu podsumowali kolejne miesiące działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Głównym zadaniem aplikacji jest zapewnienie łatwiejszego kontaktu z Policją. Dzięki niej mieszkańcy i goście mogą anonimowo i w łatwy sposób przekazywać Policji informacje, które mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, nieprawidłowe parkowanie, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać za pośrednictwem Mapy. W pierwszym półroczu 2019 roku policjanci odnotowali 176 zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Największą grupę stanowiły zagrożenia związane z nieprawidłowym parkowaniem (100 zgłoszeń), zwłaszcza w rejonie Brodwina i Dolnego Sopotu. Funkcjonariusze sprawdzili wszystkie otrzymane sygnały, potwierdzili ponad połowę z nich i wskazane miejsca objęli nadzorem. Wobec sprawców wykroczeń policjanci stosowali mandaty, pouczenia lub kierowali wnioski o ukaranie do sądu. Kwestie nieprawidłowego parkowania funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego omawiali również na komisjach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto rozmawiali z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, na terenie których zostały naniesione sygnały. W lipcu 2019 roku policjanci odnotowali kolejnych 45 sygnałów dotyczących nieprawidłowego parkowania.

W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. funkcjonariusze odnotowali także 27 sygnałów dotyczących spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, a w lipcu br. – 8. Mundurowi sprawdzili wszystkie te miejsca i potwierdzili 22 zgłoszenia. Wszystkie potwierdzone rejony zostały objęte częstszymi kontrolami przez funkcjonariuszy, a sprawcy wykroczeń byli rozliczani. W pierwszym półroczu mundurowi otrzymali również 9 zgłoszeń dotyczących złej organizacji ruchu drogowego i 5 związanych z niewłaściwą infrastrukturą drogową. Sygnały dotyczyły m.in. miejsc znajdujących się na terenie Dolnego Sopotu, gdzie policjanci po zweryfikowaniu zgłoszeń potwierdzili przypadki zniszczenia chodników oraz ograniczonej widoczności dla pieszych na jednej z ulic miasta. Nieprawidłowości po przekazaniu do odpowiednich instytucji zostały wyeliminowane.

Kolejnym zagrożeniem, które zostało naniesione w I półroczu na Krajową Mapę Zagrożeń było przekraczanie dozwolonej prędkości. Policjanci odnotowali 8 sygnałów w tej sprawie (w lipcu br. otrzymaliśmy 2 sygnały). Na tej podstawie funkcjonariusze drogówki prowadzili we wskazanych miejscach kontrole prędkości i ujawniali sprawców, na których nakładali mandaty lub kierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Weryfikacją zgłoszeń naniesionych na Mapę zagrożeń zajmują się mundurowi z referatu patrolowo-interwencyjnego, funkcjonariusze drogówki oraz dzielnicowi. Po potwierdzeniu danego zgłoszenia policjanci obejmują wskazane miejsce nadzorem. Zachęcamy do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

  • mapa