Wiadomości

Podsumowanie Krajowej Mapy Zagrożeń w powiecie lęborskim w I półroczu 2019 r.

Data publikacji 09.08.2019

Lęborscy policjanci podsumowali zgłoszenia mieszkańców powiatu lęborskiego, odnotowane na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa w pierwszej połowie 2019 roku. Przez ten okres zgłoszono na elektronicznej mapie powiatu lęborskiego 450 sygnałów o miejscach, w których dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Każde z nich zostało zweryfikowane przez lęborskim mundurowych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku podsumowali ilość i charakter zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w pierwszym półroczu 2019 r. Odnotowano na niej 450 zgłoszeń, z czego 311 zgłoszeń zostało przez mundurowych potwierdzonych. Sygnały naniesione przez mieszkańców naszego powiatu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjanci sprawdzają i weryfikują. Wiele sygnałów podlega nadal weryfikacji, a patrole sprawdzają wskazane miejsce po kilka razy. Spośród potwierdzonych zgłoszeń najwięcej dotyczyło przekraczania dozwolonej prędkości, bo aż 175, z czego policjanci potwierdzili 152, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, bo aż 115, z czego potwierdzili 85 oraz nieprawidłowego parkowania – z 89 zgłoszeń potwierdzono 55 przypadków. Potwierdzone zgłoszenia mają swój dalszy ciąg i konsekwencje. W tych przypadkach policjanci stosowali pouczenia, ale nie obyło się też bez mandatów karnych. O przypadkach złej organizacji ruchu (6 niepotwierdzonych zgłoszeń), czy też niewłaściwej infrastruktury mundurowi informowali też zarządców dróg.

W wyniku zgłoszeń na KMZB przy bulwarze nad rzeką Łeba przy ul. Batalionów Chłopskich wyeliminowano wskazywany tam problem spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Jest to zauważalne poprzez brak interwencji w tym miejscu oraz brak kolejnych naniesionych zagrożeń na KMZB.

Ponadto wyeliminowano również problem związany z nielegalnym wysypiskiem śmieci w miejscowości Garczegorze. W tym przypadku policjanci sporządzili również wystąpienia do odpowiednich instytucji, celem wsparcia działań przy eliminacji tego zagrożenia.

Kolejnymi wyeliminowanymi nieprawidłowościami na KMBZ na terenie Lęborka były zgłoszenia dotyczące nieprawidłowego parkowania na ul. Targowej w Lęborku, ale również spożywania alkoholu w parku przy ul. 1 Maja, ul. Kusocińskiego, ul. Olimpijczyków oraz ul. Staromiejskiej w Lęborku. Ponadto nieprawidłowe parkowanie na ul. Komuny Paryskiej oraz ul. Warszawskiej. W wyniku częstych i systematycznych kontroli i patroli wskazanych miejsc wyeliminowano zgłaszane zagrożenia.

Policjanci z Lęborka dziękują mieszkańcom powiatu za korzystanie z KMZB, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu i przypominają, że do zgłaszania pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112,997.

  • mapa