Wiadomości

Policjanci dbają o bezpieczeństwo – półroczne podsumowanie działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Data publikacji 08.08.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa w Gdyni jak i w całym województwie pomorskim od lipca 2016 roku. Dzięki aplikacji każdy z jej użytkowników może przekazać policji informacje dotyczące przypadków naruszania obowiązujących przepisów. Mieszkańcy Gdyni w pierwszym półroczu 2019 roku umieścili na mapie przeszło 2000 punktów. Każde ze wskazanych miejsc zostało sprawdzone przez policjantów.

W Gdyni podobnie jak w całym województwie pomorskim aplikacja Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa działa od lipca 2016 roku. Głównym zadaniem aplikacji jest zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego kontakt z Policją. Dzięki niej mieszkańcy mogą anonimowo i w łatwy sposób przekazywać informacje, które mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa.

W pierwszej połowie 2019 roku na terenie miasta Gdyni dzięki aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zostało wprowadzonych przeszło 2000 miejsc potencjalnie zagrożonych, a ich potwierdzalność wyniosła blisko 80%. Wśród najczęściej dodawanych punktów dominowały zagrożenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości (1355 zgłoszeń), których potwierdzalność wyniosła przeszło 95%. Kolejnym zagrożeniem, które było najczęściej zaznaczane na Mapie Zagrożeń to spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (255 zagrożeń), ich potwierdzalność wyniosła blisko 70%. Trzecią kategorią wśród najczęściej dodawanych punktów było nieprawidłowe parkowanie (239 zgłoszeń). Potwierdzalność w tym obszarze wynosiła prawie 30%.

Weryfikacją zgłoszonych zagrożeń oraz późniejszą realizacją czynności z nimi związanych zajmują się funkcjonariusze z komisariatów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni, jak również policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. W zależności od rodzaju zgłoszenia jego realizacja przydzielana jest odpowiedniej komórce. W przypadkach, w których potwierdzone zostanie łamanie przepisów, rejon, w którym do niego dochodzi, zostaje objęty doraźnym nadzorem funkcjonariuszy. W tych rejonach częściej można spodziewać się policjantów przeprowadzających kontrolę i nakładających kary na sprawców ujawnionych wykroczeń.

Najczęstszym zagrożeniem wprowadzonym przez mieszkańców Gdyni do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w pierwszej połowie 2019 roku było przekraczanie dozwolonej prędkości. W celu eliminowania potwierdzonych zgłoszeń tego typu funkcjonariusze z gdyńskiej drogówki między innymi przeprowadzali cykliczne działania, w których trakcie ujawniali kierowców niestosujących się do ograniczeń prędkości i nakładali na nich grzywny lub kierowali wnioski o ukaranie do sądu. Przykładem miejsca, gdzie takie działania przyniosły oczekiwany skutek, jest ulica Zielona.

Przypominamy, że użytkownicy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mogą w łatwy i prosty sposób przekazać informację policji poprzez naniesienie w aplikacji punktu, w którym ujawnili przypadki łamania przepisów prawa. Każde takie zgłoszenie jest weryfikowane, a w razie jego potwierdzenia podejmowane są działania zmierzające do ich wyeliminowania. Należy jednak pamiętać, że aplikacja ta nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112 lub 997.