Podsumowanie zgłoszeń na KMZB od początku wakacji do końca lipca br. - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Podsumowanie zgłoszeń na KMZB od początku wakacji do końca lipca br.

Data publikacji 06.08.2019

Każdego dnia policjanci weryfikują zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wejherowscy funkcjonariusze sprawdzili jakie zagrożenia od początku wakacji na mapie zagrożeń bezpieczeństwa, najczęściej zaznaczali goście i mieszkańcy powiatu. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

Od 20 czerwca 2019 roku do 31 lipca 2019 wejherowscy policjanci odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 194 sygnały napływające od osób, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania.

Akty wandalizmu, wałęsające się bezpańskie psy, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich zagrożonych demoralizacją, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, żebractwo, używanie środków odurzających, czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Od początku wakacji na terenie powiatu wejherowskiego mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości (59) z czego potwierdzonych zostało aż 40 zgłoszeń. Aby potwierdzić otrzymane sygnały i wyeliminować to zagrożenie, w rejony wskazany na mapie zagrożeń, kierowane były zarówno oznakowane jak i nieoznakowane patrole policji. Ponadto mieszkańcy powiatu zaznaczali na KMZB  miejsca, w których dochodziło do nieprawidłowego parkowania pojazdów (34) oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych (42). Poza przekraczaniem dozwolonej prędkości, stanowiło to zdecydowaną większość wszystkich sygnałów społecznych.

Znaczna część naniesionych na mapę zgłoszeń pokrywała się i dotyczyła tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami którymi dysponowali dzielnicowi w swoich rejonach oraz policjanci ruchu drogowego, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów na drogach naszego powiatu.

Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi efektywniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. W przypadku nanoszenia zgłoszenia warto dodać opis oraz w miarę możliwości zdjęcie. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.