Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - podsumowanie półrocza - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - podsumowanie półrocza

Data publikacji 06.08.2019

Funkcjonująca od ponad dwóch lat aplikacja pomaga ludziom w łatwy i dostępny sposób przekazywać policjantom informacje o problemach w ich otoczeniu. Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim narzędzie to jest chętnie wykorzystywane przez obywateli, a realizacja zgłoszeń daje wymierne efekty w podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.

W pierwszym półroczu bieżącego roku do policjantów w Pruszczu Gdańskim wpłynęło 587 zgłoszeń, z czego z zakresu szeroko rozumianego ruchu drogowego było ich 501. Główne problemy dotyczyły przekroczeń prędkości, nieprawidłowego parkowania i postulatów zmiany organizacji ruchu drogowego. Oprócz wymienionych zagadnień funkcjonariusze zajmowali się także takimi problemami jak: akty wandalizmu, osobami bezdomnymi, nielegalnymi wysypiskami śmieci i miejscami niebezpiecznymi na wodzie.

Duża część zgłoszeń dotyczyła tego samego problemu. Przykładem może być zgłoszony 196 razy postulat dotyczący zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Kopernika i Sienkiewicza w Pruszczu Gdańskim. W tej sprawie policjanci wystąpili do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Urzędu Miasta Pruszcz Gdański o wprowadzenie rozwiązań inżynieryjno-drogowych celem poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie. Obecnie zarządcy dróg pracują nad wprowadzeniem tych zmian.

Kolejnym przykładem mogą być miejsca wskazane przez mieszkańców, gdzie kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość – cykliczne kontrole w kilku takich lokalizacjach pozwoliły problem wyeliminować – kierowcy, którymi najczęściej byli mieszkańcy najbliższej okolicy,  jeżdżą wolniej i spokojniej.

Należy wspomnieć, że w przypadku otrzymania informacji o nielegalnych wysypiskach śmieci we współpracy z lokalnymi władzami takie miejsca są oczyszczane, a policja ustala osoby odpowiedzialnych za ich powstanie.

Na terenie powiatu gdańskiego zgłoszono także problem zagrożenia bezpieczeństwa na wodzie, gdzie policjanci z Pruszcza w kooperacji z funkcjonariuszami z Komisariatu Wodnego Policja w Gdańsku zwiększyli częstotliwość patroli na akwenach leżących w rejonie wskazanym w aplikacji.

Policjanci z Pruszcza odnotowali też problem osoby bezdomnej – w reakcji na to zgłoszenie mundurowi zorganizowali dla mężczyzny miejsce w ośrodku, gdzie otrzymał pomoc i dach nad głową.

Podsumowując, należy zauważyć, że na terenie powiatu gdańskiego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala czynnie uczestniczyć lokalnej społeczności w podnoszeniu poziomy bezpieczeństwa i daje możliwość pozytywnej zmiany jakości postrzegania pracy policjantów. Każde zgłoszenie jest dokładnie weryfikowane, a te zagrożenia, które się potwierdzą, w zdecydowanej większości są eliminowane. Policjanci przypominają, że aplikacja nie służy do zgłaszania interwencji, lecz wskazuje miejsca, na które mundurowi powinni zwrócić szczególną uwagę. Jednocześnie trzeba podkreślić, że każde „kliknięcie” niesie za sobą reakcję stróżów prawa i dlatego policjanci proszą o rozważne i przemyślane korzystanie z programu.