Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- podsumowanie półrocza - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa- podsumowanie półrocza

Data publikacji 06.08.2019

Mieszkańcy powiatu malborskiego od 1 lipca 2016 roku korzystają z internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala na bezpośredni dostęp do informacji na temat stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz umożliwia wskazywanie lokalnych zagrożeń. Od stycznia do czerwca 2019 roku malborscy policjanci odnotowali 620 zgłoszeń naniesionych przez mieszkańców na mapę zagrożeń miejsc, w których dochodzi do niepożądanych zachowań. Funkcjonariusze weryfikując dokładnie wszystkie zgłoszenia -207 z nich potwierdzili, w tym 35 zgłoszeń wyeliminowali. Dzięki otrzymanym sygnałom policyjne patrole objęły stałym nadzorem miejsca zagrożone.


Policjanci w malborskiej komendzie podsumowali I półrocze 2019 roku pod kątem funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym czasie na terenie powiatu malborskiego zgłoszono 620 zagrożeń, z czego mundurowi potwierdzili 207. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczenia prędkości (486), nieprawidłowego parkowania (50), spożywania alkoholu w miejscu publicznym (25), niewłaściwej infrastruktury drogowej (10). W związku z tym funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego i zespołu patrolowo-interwencyjnego dyslokowani byli w rejony, w których potwierdzono wskazane zagrożenia, aby wyeliminować zgłaszane przez mieszkańców problemy.

W przypadkach potwierdzonych dotyczących niewłaściwej infrastruktury drogowej, które związane były z niewystarczającą ilością miejsc parkingowych lub złą organizacją ruchu drogowego policjanci wystosowali wnioski m.in. do Urzędu Miasta Malborka, GDDKiA oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku z prośba o usunięcie tych nieprawidłowości. Ponadto podczas weryfikacji oraz działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości funkcjonariusze malborskiej drogówki wobec kierujących łamiących przepisy zastosowali mandaty karne lub skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Policjanci podczas planowania debat oraz spotkań ze społecznością lokalną na podstawie zgłoszonych zagrożeń mogą ustalić najbardziej uciążliwe dla mieszkańców problemy. W tym roku na podstawie analizy zagrożeń z interaktywnej mapy, debaty zostały przeprowadzone z mieszkańcami Miłoradza i Malborka. Te społeczne sygnały policjanci wykorzystują również przy tworzeniu analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.