Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa-podsumowanie wakacji - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa-podsumowanie wakacji

Data publikacji 01.08.2019

Każdego dnia policjanci weryfikują zgłoszenia przekazywane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Starogardzcy funkcjonariusze sprawdzili jakie zagrożenia w pierwszym miesiącu wakacji na mapie zagrożeń bezpieczeństwa najczęściej zaznaczali goście i mieszkańcy powiatu starogardzkiego. Podliczono liczbę zgłoszeń zamieszczonych na mapie przez internautów oraz zweryfikowano je pod kątem najczęściej występujących zagrożeń.

W lipcu 2019 roku starogardzcy policjanci odnotowali na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa łącznie 124 sygnały napływające od osób, którzy chcą mieć bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w okolicy swojego zamieszkania.

Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich, nielegalne rajdy samochodowe, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, niszczenie zieleni, używanie środków odurzających, czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać policji za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W pierwszym miesiącu wakacji na terenie powiatu starogardzkiego mundurowi odnotowali najwięcej zgłoszeń w zakresie przekraczania dozwolonej prędkości (73). Aż 44 z nich dotyczyły niestosowania się do znaków ograniczających prędkości na drodze krajowej nr 22 w miejscowości Czarna Woda. Aby potwierdzić otrzymane sygnały i wyeliminować to zagrożenie, w rejon wskazany na mapie zagrożeń, kierowane były zarówno oznakowane jak i nieoznakowane patrole policji. Pod koniec lipca br. we wspomnianej miejscowości policjanci  zorganizowali debatę społeczną pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Ponadto mieszkańcy Kociewia zaznaczali na KMZB  miejsca, w których dochodziło do nieprawidłowego parkowania pojazdów (17) oraz grupowania się nieletnich zagrożonych demoralizacją (9). Poza przekraczaniem dozwolonej prędkości, stanowiły one zdecydowaną większość wszystkich sygnałów społecznych.

W zdecydowanej większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie organizowanych debat społecznych z mieszkańcami.

W wyniku weryfikacji zgłoszeń wskazanych na mapie w lipcu bieżącego roku , policjanci potwierdzili 70 zagrożeń, co stanowiło ponad 56 % wszystkich sygnałów. Mimo, że większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania. Podsumowując, starogardzcy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji.

Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.