Działania policji w sezonie letnim 2019 - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Działania policji w sezonie letnim 2019

Data publikacji 29.07.2019

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Lęborku oraz z podległych komisariatów w ramach rozpoczętego sezonu letniego i wakacji kontrolują rejony kąpielisk, akwenów wodnych oraz dzikich plaż. Stróże prawa dokonują kontroli miejsc wypoczynku oraz prowadzą wzmożone kontrole ruchu drogowego w ramach działań pn. "Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.

W związku okresem wakacyjnym policjanci kontrolują szereg miejsc wypoczynku na terenie powiatu lęborskiego. W codziennej służbie sprawdzają kąpieliska strzeżone i niestrzeżone oraz miejsca, w których wypoczywają przyjezdni turyści, ale również mieszkańcy powiatu. Doświadczenie pokazuje, że wzmożone działania funkcjonariuszy w znacznym stopniu zapobiegają nieszczęśliwym wypadkom i zwiększają bezpieczeństwo podczas letniego wypoczynku. Podczas służby przy akwenach policjanci reagują na wszelkie przypadki łamania obowiązujących przepisów, a także ostrzegają przed zagrożeniami związanymi z nieodpowiednim i nieostrożnym zachowaniem. Policjanci pełniący służbę na drogach systematycznie przeprowadzają kontrole trzeźwości kierowców i rowerzystów, sprawdzają uprawnienia i wyposażenie pojazdów m.in. w foteliki do przewozu najmłodszych pasażerów. Policjanci na drodze szczególną uwagę przykładają do kontroli zorganizowanego transportu wakacyjnego. Kontrolują autokary i autobusy do przewożące turystów. Funkcjonariusze wspólnie z pracownikami Straży Leśnej i Rybackiej przeprowadzają kontrole parkingów leśnych i akwenów oraz terenów przyległych. Wcześniej w ramach przygotowań do wakacji policjanci przeprowadzili szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą, ale również mieszkańcami, dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa w sezonie letnim, aby przygotować się do spędzenia tego czasu bezpiecznie. Policjanci wspólnie z pracownikami Kuratorium Oświaty przeprowadzają w okresie wakacji kontrole miejsc wypoczynku dzieci. Wspólnie z Ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną spotykają się z najmłodszymi przy akwenach, aby pokazać i opowiedzieć im, na jakie niebezpieczeństwa są narażeni, gdy nieuważnie korzystają z kąpieli wodnych.
Z uwagi na fakt, iż w sezonie letnim większość turystów odwiedza nadmorskie miejscowości powiatu lęborskiego, do Komisariatu Policji w Łebie zostali skierowani na sezon letni funkcjonariusze OPP w Gdańsku w ilości 12 osób oraz słuchacze Szkoły Policji w Słupsku. W związku z otwarciem nowo wybudowanej drogi wojewódzkiej W 214 która prowadzi do tych miejscowości, skierowano również dodatkowe patrole ruchu drogowego. Policjanci są obecni w miejscach organizowania imprez masowych i uroczystości tj. pikniki, festyny, koncerty, gdzie zwracają szczególną uwagę na przypadki zakłóceń ładu i porządku publicznego, zwłaszcza przez osoby nietrzeźwe i pijące alkohol w miejscach zabronionych.

Kontrolowane są miejsca sprzedaży alkoholu w zakresie legalności posiadanych zezwoleń, a także pod kątem dostępu do niego osób nietrzeźwych i nieletnich. Policjanci współpracują również z lokalnymi mediami, przypominając mieszkańcom i turystom m.in. o właściwym zabezpieczeniu mienia, także tego pozostawionego w miejscu stałego zamieszkania. Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie letnich wakacji to bardzo ważne zadanie lęborskiej policji. Apelujemy o rozwagę i rozsądek w trakcie wypoczynku.

  • policjantka