Wiadomości

Bytowscy policjanci zajęli czwarte miejsce w ogólnopolskim konkursie „POLICJANT SŁUŻBY KRYMINALNEJ ROKU 2019

Data publikacji 04.07.2019

Bytowscy policjanci okazali się jednymi z najlepszych i zajęli czwarte miejsce w generalnej klasyfikacji Finału V Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej roku 2019”. Etap ten był sprawdzeniem wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych policjantów. Udział w ogólnopolskim konkursie był możliwy dzięki zwycięstwu funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Bytowie w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2019 roku”, które odbyły się w kwietniu 2019r.

W dniach 25-27 czerwca 2019r. w Szkole Policji w Pile odbył się Finał V Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej 2019”, którego organizatorami byli: Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji oraz Szkoła Policji w Pile. Honorowy patronat nad konkursem objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek. W Finale uczestniczyły wyłonione w eliminacjach drużyny, reprezentujące garnizony każdego województwa oraz garnizon stołeczny. W tegorocznej edycji wzięła udział również drużyna reprezentująca Żandarmerię Wojskową, która nie była uwzględniania w klasyfikacji. Konkurs obejmował następujące konkurencje:

1.           sprawdzian wiedzy zawodowej dla policjantów dochodzeniowo – śledczych, operacyjno – rozpoznawczych, techników kryminalistyki oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą

2.           sprawdzian wiedzy praktycznej dla policjantów dochodzeniowo – śledczych, operacyjno – rozpoznawczych, techników kryminalistyki oraz policjantów sprawujących nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą

3.           sprawdzian umiejętności na miejscu zdarzenia dla wszystkich zawodników drużyny

4.           sprawdzian umiejętności strzeleckich obejmujący strzelanie programowe sytuacyjne uzupełnione o dodatkowe elementy sprawnościowe dla wszystkich zawodników drużyny

5.           sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowany przez jednego z zawodników drużyny.

Zawodnicy rywalizowali o miano:

1.           najlepszej drużyny służby kryminalnej

2.           najlepszego policjanta dochodzeniowo – śledczego

3.           najlepszego policjanta operacyjno – rozpoznawczego

4.           najlepszego policjanta sprawującego nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą

5.           najlepszego policjanta technika kryminalistyki 

Drużyna z bytowskiej komendy okazała się jedną z  najlepszych  drużyn i zajęła w generalnej klasyfikacji  4 miejsce. Dodatkowo indywidualnie w konkurencji „Najlepszy policjant sprawujący nadzór nad pracą dochodzeniowo – śledczą ” 3 miejsce zajął asp. szt. Dariusz Mieczkowski, natomiast w zmaganiach policjantów dochodzeniowo – śledczych 2 miejsce zajął asp. Krzysztof Baumgard. Ze sprawdzianu umiejętności na miejscu zdarzenia bytowscy  policjanci uplasowali się na 2 miejscu.

W dniu 27 czerwca 2019r. w auli pilskiej Szkoły Policji odbyło się uroczyste zakończenie Konkursu, w którym oprócz policjantów stanowiących trzon polskiej Policji kryminalnej, organizatorów, komendantów i zastępców komendantów wojewódzkich, dyrektorów Biur Komendy Głównej Policji i naczelników Zarządów CBŚP wzięli udział zaproszeni goście. Laureaci Konkursu zostali uhonorowani nagrodami finansowymi, a także odznakami laureatów konkursu, pucharami i dyplomami. 

  • policjanci z pucharami
  • policjanci z pucharami