Zmiany w organizacji ruchu w związku z „Open’er Festival 2019” - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Zmiany w organizacji ruchu w związku z „Open’er Festival 2019”

Data publikacji 03.07.2019

W związku z organizowanym w dniach 3-6 lipca na terenie miasta Gdyni „Open’er Festival 2019” przewidywane są zmiany w organizacji ruchu. Policjanci apelują do kierowców o zapoznanie się z wprowadzanymi zmianami i stosowanie się do nowego oznakowania oraz poleceń osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem.

W związku z odbywającym się w dniach: 3 - 6 lipca br. festiwalem „Open’er Festival 2019” na terenie miasta Gdyni wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu drogowego.

 

W dniach 3-6 lipca w godz. 13.00-05.00 zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ulica Zielona w Gdyni od skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka w stronę dzielnicy Babie Doły. Podobnie jak w latach ubiegłych na ww. odcinku ulicy dopuszczony będzie wyłącznie ruch pojazdów wykorzystywanych przez mieszkańców dzielnicy, przedsiębiorców prowadzących działalność na jej terenie i ich klientów, działkowiczów, żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej, służb komunalnych, a także pojazdów ZKM (linie stałe jeżdżące trasą do Babich Dołów oraz specjalnie uruchamiane na czas festiwalu linie autobusowe). O możliwości wjazdu na obszar zamkniętej ul. Zielonej decydować będą służby pełniące dyżury w punkcie kontroli usytuowanym na ww. ulicy w pobliżu skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka.

 

Przystanek autobusów linii specjalnej przeznaczonej do obsługi ruchu pasażerskiego związanego z przewozem gości festiwalowych wzorem lat ubiegłych umieszczony zostanie na ul. Janka Wiśniewskiego w pobliżu dworca Gdynia Główna.

 

W związku z funkcjonowaniem punktu informacyjnego organizatora od piątku (28 czerwca br.) wyłączono z możliwości postoju pojazdów z części miejsc parkingowych w obrębie dawnego dworca PKS przy Placu Konstytucji (dot. stanowisk zlokalizowanych przy dawnej dyspozytorni ZKM).

 

Dotychczasowa, stała organizacja ruchu na skrzyżowaniach i w ciągu wymienionych dróg zostanie przywrócona około godz. 8.00 w niedzielę, 7 lipca br.

 

Ze względu na znaczny wzrost ruchu, wszystkich mieszkańców Gdyni oraz gości „Open’er Festival” prosimy o korzystanie ze środków komunikacji zbiorowej. Natomiast kierowcom zamierzającym pokonywać trasę z centrum Gdyni do dzielnic północnych w godzinach popołudniowych w czasie festiwalu sugerujemy rezygnację z podróży ul. J. Wiśniewskiego i kierowanie się na ul. Morską.

Jednocześnie ze względu na wymogi bezpieczeństwa i porządku publicznego, wszystkich gości festiwalu oraz stałych mieszkańców Gdyni prosimy o stosowanie się do wskazań i zaleceń biorących udział w zabezpieczeniu, m.in. tras dojazdowych, funkcjonariuszy Policji, strażników Straży Miejskiej oraz przedstawicieli służby informacyjnej organizatora.

  • Policjant kontroluje kierowcę