Polsko - włoskie patrole na ulicach Gdańska - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Polsko - włoskie patrole na ulicach Gdańska

Data publikacji 02.07.2019

Na mocy porozumienia pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej zawartego w Rzymie do Gdańska przyleciało dwóch włoskich policjantów. Przez 2 tygodnie będą pełnić służbę w centrum miasta z policjantami z Ogniwa Interwencyjnego Wydziału Prewencji Komisariatu II Policji w Gdańsku. Wspólne patrole czuwać będą nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz turystów.

Od dziś w Gdańsku, dwoje włoskich funkcjonariuszy z Guardia di Finanza i Polizia di Stato będzie pełniło służbę patrolową wraz z polskimi policjantami. Dziś Zastępca Komendanta Komisariatu II Policji w Gdańsku nadkom. Piotr Dolny przywitał włoskich policjantów w siedzibie jednostki i zapoznał z jej strukturą. Policjanci zwiedzili budynek komisariatu. Naczelnik wydziału prewencji zapoznał ich z formami i taktyką pełnienia służby patrolowej, a po odprawie do służby razem z policjantami ogniwa interwencyjnego rozpoczęli ośmiogodzinny patrol pieszy ulicami Gdańska, zapoznając się z topografią i specyfiką Starego Miasta.

Do zadań polsko–włoskich patroli należy pełnienie służby w miejscach o największym natężeniu ruchu turystycznego. Włosi będą asystować i pomagać naszym policjantom. Spodziewanym efektem służb ma być zwiększenie poczucia bezpieczeństwa turystów z Włoch, a także, w razie potrzeby, ułatwienie kontaktów z polskimi policjantami.

Wspólne działania prewencyjne są wynikiem porozumienia zawartego w Rzymie w listopadzie 2016 roku pomiędzy Komendantem Głównym Policji RP a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej.

  • Wspólne zdjęcie policjantów z Włoch oraz Polski przed siedzibą KPII w Gdańsku
  • Policjanci z Włoch w trakcie wizytacji KPII w Gdańsku - oprowadza ich zastępca komendanta KP II w Gdańsku
  • Odprawa policjantów do służby - policjantów z Włoch i Polski
  • Wspólny patrol policjantów z Włoch i Polski na ul. Długiej w Gdańsku