Wiadomości

Nowodworscy policjanci zabezpieczali wojewódzkie ćwiczenia pod kryptonimem „Gwizd 2019”

Data publikacji 11.06.2019

W piątek 7 czerwca nowodworscy policjanci zabezpieczali wojewódzkie ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Gwizd 2019”. Organizatorem ćwiczeń był Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku. Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w zakresie planowania i realizacji zadań związanych z wykrywaniem, identyfikacją i likwidacją zagrożeń afrykańskim pomorem świń (ASF). Wśród zaproszonych gości był Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

W piątek 7 czerwca na terenie gospodarstwa rolnego Agro Pool Prima w Orłowie w powiecie nowodworskim odbyły się ćwiczenia z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Gwizd 2019”. Nowodworscy policjanci zabezpieczali miejsce przeprowadzanych ćwiczeń. W ćwiczeniach wzięli udział: Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Urząd Miejski, Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego Urzędów Miast i Gmin Powiatu Nowy Dwór Gdański.

W ćwiczeniach wzięli również udział zaproszeni goście Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, Pomorski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Tomasz Komoszyński, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, dowódca GROM płk. Mariusz Pawluk.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie umiejętności osób funkcyjnych w zakresie planowania, organizacji i realizacji zadań związanych z wykrywaniem, identyfikacją i likwidacją zagrożeń afrykańskim pomorem świń (ASF), sprawdzenie przepływu informacji pomiędzy urzędami, służbami i inspekcją oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej służb współpracujących w obszarze działań w przypadku wystąpienia zagrożenia ASF. W trakcie działań dokonano symulacji zabezpieczenia terenu skażonego ASF, pobrania próbek od zakażonych zwierząt, dokonania uboju skażonych zwierząt oraz wywozu martwych zwierząt do utylizacji. Funkcjonariusze policji mieli za zadanie ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnym zamachem naruszającym te dobra, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w rejonie przeprowadzonych ćwiczeń oraz zapewnienie prawidłowej koordynacji i organizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i kierowaniem ćwiczeniami z zakresu zarządzania kryzysowego.