Przedsezonowa narada służb i instytucji w Sopocie - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Przedsezonowa narada służb i instytucji w Sopocie

Data publikacji 06.06.2019

Wczoraj z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie insp. Piotra Bolina odbyło się spotkanie poświęcone zabezpieczeniu sezonu letniego w Sopocie. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem na terenie miasta. Ideą spotkania była wymiana doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych działań w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów odwiedzających Sopot.

Wczoraj z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Sopocie insp. Piotra Bolina odbyło się spotkanie poświęcone zabezpieczeniu sezonu letniego 2019 r. Policjanci zaprosili wszystkie służby i instytucje, które na terenie Sopotu zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem i wspomagają pracę sopockiej Policji, a m.in. Komisariat Wodny Policji w Gdańsku, Straż Pożarną, Straż Miejską, Straż Leśną, przedstawicieli Urzędu Miasta Sopotu, Urząd Morski, WOPR, MOPS, SKM, sopockie pogotowie ratunkowe oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku.

 

Zorganizowane spotkanie miało na celu wymianę poglądów i doświadczeń, zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami w zakresie poprawy bezpieczeństwa oraz reagowania na wszelkie przypadki łamania przepisów prawa. Podczas narady omówione zostały również zasady współpracy służb, łączności między nimi i wzajemnego wsparcia przy wykonywaniu zadań.

 

Komendant Bolin za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił zaproszonym gościom charakterystykę zdarzeń, do których doszło w sezonie letnim 2018 r. na terenie Sopotu, ilość sygnałów przekazanych Policji przez mieszkańców Sopotu za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz kalendarz imprez masowych, które już niedługo odbędą się na terenie miasta. Policjanci omówili również zadania, jakie stoją przed funkcjonariuszami w sezonie letnim.