Wiadomości

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, przemoc oraz narkotyki - głównymi tematami spotkania z młodzieżą

Data publikacji 28.05.2019

Policjanci odwiedzili Zespół Szkół w Stegnie, gdzie przeprowadzili spotkanie z młodzieżą. Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniów, jakie zagrożenia niesie zażywania środków odurzających, jak powinni zachowywać się na drodze w trakcie trwania „Rowerowego maju”, a także jakie konsekwencje płyną ze stosowania przemocy oraz zachowań agresywnych. W spotkaniu wzięli udział uczniowie od klasy III podstawówki do klasy III gimnazjum, jak również nauczyciele.

W piątek 24 maja br. policjantka zajmująca się profilaktyką, funkcjonariusz z ogniwa ruchu drogowego oraz dzielnicowy ze Stegny, odwiedzili uczniów z Zespołu Szkół w Stegnie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie od klasy III podstawówki do klasy III gimnazjum oraz nauczyciele z przedmiotowej placówki. Na samym początku spotkania policjant z ruchu drogowego, omówił zasady jakie obowiązują rowerzystów, w szczególności korzystanie z drogi dla rowerów oraz wytłumaczył, że rowerzysta jest również uczestnikiem ruchu. Podczas spotkania wielokrotnie podkreślał aby uczniowie, dla swojego bezpieczeństwa, zakładali kaski, gdy korzystają z rowerów, hulajnogi czy rolek. Mundurowy wytłumaczył również, że jeżeli uczeń nie ma ukończonych 10 lat, to powinien kierować rowerem pod opieką osoby dorosłej, a gdy ma ukończone 10 lat to powinien mieć kartę rowerową. Następnie dzielnicowy ze Stegny przybliżył uczniom pojęcie przemocy i agresji szkolnej a także konsekwencje prawne płynące z jej stosowania. Omówił również czym jest niebezpieczne narzędzie i czy można z takimi rzeczami przebywać na terenie szkoły. Na sam koniec policjantka zajmująca się profilaktyką społeczną, w ramach trwającej kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają”, omówiła problem uzależnień. Uczniowie wspólnie z funkcjonariuszką omówili różnice między narkotykami a dopalaczami. Młodzież dowiedziała się również jakie zagrożenia wynikają z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy, a także konsekwencje zdrowotne oraz prawne.

W trakcie spotkania uczniowie mieli wiele pytań, na które policjanci wyczerpująco odpowiadali.

  • Policjanci w szkole