Wiadomości

VII Forum Policyjnych Pełnomocników i Pełnomocniczek ds. Ochrony Praw Człowieka

Data publikacji 20.05.2019

W Biurze Historii i Tradycji Policji KGP 16 maja br. rozpoczęło się po raz siódmy forum policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka, które trwało do 17.05.2019 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku reprezentowała podinsp. Hanna Kowalewicz.

Otwierając Forum  Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przypomniał o 100. rocznicy powstania Policji, która obliguje wszystkich funkcjonariuszy do tego, by zmieniać pewne rzeczy na lepsze. "Wy jesteście niezwykle istotnym elementem tych zmian i podnoszenia jakości naszej formacji. Wiele rzeczy się zmieniło przez te sto lat, ale nie zmieniła się potrzeba poczucia bezpieczeństwa. I to jest nasz główny cel, żeby Polacy i wszyscy, którzy do Polski przyjeżdżają mogli spędzać czas bezpiecznie" - powiedział Komendant.

Dbanie o przestrzeganie standardów ochrony praw człowieka przez Policję i w Policji stanowi bardzo ważny element działania tej służby. Pierwsze projekty dotyczące ochrony praw człowieka w Policji pojawiły się w 1998 roku. Międzynarodowa encyklopedia prawa publicznego podaje, że prawami człowieka są „te wolności, środki ochrony oraz świadczenia, których respektowania właśnie jako praw, zgodnie ze współcześnie akceptowanymi wolnościami, wszyscy ludzie powinni móc domagać się od społeczeństwa, w którym żyją”.

W uroczystym otwarciu forum policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. Ochrony człowieka wziął udział nadkom. Krzysztof Musielak, dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji.

Struktura pełnomocników powstała na mocy polecenia Komendanta Głównego Policji w grudniu 2004. Jako  główne zadania pełnomocników wskazano propagowanie praw człowieka w Policji oraz  dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w działalności Policji. Główne obszary, na których pełnomocnicy skupiają uwagę to edukacja w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji oraz dbałość o poszanowanie praw ofiar przestępstw i zagadnienia z przestępstw z nienawiści. Spełniają również funkcję łącznika między Policją a przedstawicielami mniejszości społecznych.

Podczas tegorocznego Forum pełnomocnicy omówili  różne obszary zagadnień i zadań. Począwszy od podsumowań głównych kierunków działalności edukacyjno-informacyjnych w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji za lata 2016-2018, po analizę i ocenę funkcjonowania w Policji procedur interwencyjno-prewencyjnych redukujących zachowania niepożądane w miejscu pracy i służby. Ważnym obszarem było również omówienie realizacji najważniejszych  projektów dot. osób z niepełnosprawnościami oraz nowatorskich projektów realizowanych w obszarze ochrony praw człowieka w poszczególnych garnizonach w 2018 i planowanych na 2019 r.
 
Pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka tworzą tzw. sieć policyjnych pełnomocników ds. ochrony praw człowieka, w skład której wchodzą: pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka ustanowieni przy komendantach wojewódzkich (Stołecznym) Policji oraz przy Komendancie Centralnego Biura Śledczego Policji i Komendancie Głównym Policji oraz nieetatowi pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka przy komendantach Szkół Policji. W większości jednostek utworzono Zespoły ds. ochrony praw człowieka oraz wyznaczono nieetatowych liderów ds. ochrony praw człowieka w jednostkach podległych (komendach miejskich/powiatowych Policji).

Forum poprowadzili organizatorzy - mł.insp. Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka i Marta Krasuska – gł. specjalista ds. Ochrony Praw Człowieka z KGP.

Źródło: BKS KGP

 

  • forum policyjnych pełnomocników
  • forum policyjnych pełnomocników
  • forum policyjnych pełnomocników