Uroczyste pożegnanie I zastępcy komendanta i powitanie jego następcy - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

Uroczyste pożegnanie I zastępcy komendanta i powitanie jego następcy

Data publikacji 09.05.2019

Wczoraj 8 maja 2019 roku w malborskiej komendzie, odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego na emeryturę Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Malborku, nadkom. Jacka Konkola oraz wprowadzenia na to stanowisko jego następcy nadkom. Krzysztofa Borkowskiego.

W środę o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku odbyła się uroczysta odprawa, podczas której pożegnaliśmy Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Malborku nadkom. Jacka Konkola, który po 23 latach pełnienia służby przeszedł na emeryturę. W uroczystości uczestniczyli Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura, Komendant Powiatowy Policji w Malborku insp. Michał Zapolski, kadra kierownicza malborskiej komendy oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych i zaprzyjaźnionych służb.

Po złożeniu meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewie Pachurze przez dowódcę uroczystości, kom. Tomasza Czerwińskiego, wręczono rozkazy personalne komendantom i tym samym wprowadzono na stanowisko pełniącego obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Malborku, nadkom. Krzysztofa Borkowskiego dotychczasowego naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego malborskiej komendy.

nadkom. Jacek Konkol, podziękował za dotychczasową służbę zgromadzonym funkcjonariuszom oraz skierował słowa podziękowania do zaproszonych gości za wieloletnią współpracę w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie powiatu malborskiego.

Po uroczystych przemowach przyszedł czas na podziękowania i życzenia dla odchodzącego komendanta oraz gratulacje dla jego następcy. Zaproszeni goście, w ciepłych słowach pożegnali i podziękowali nadkom. Jackowi Konkolowi za wszystkie działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu malborskiego, ale również powitali i złożyli gratulacje nadkom. Krzysztofowi Borkowskiemu z otrzymanego awansu.

  • Pani Komendant insp. Ewa Pachura składa gratulacje nowemu komendantowi
  • Pożegnanie zastępcy komendanta - składa funkcjonariusz służby więziennej
  • Insp. Ewa Pachura żegna zastępcę komendanta