Wiadomości

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „SENIOR W OBLICZU WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ”

Data publikacji 19.04.2019

W trosce o bezpieczeństwo osób starszych, nadinsp. Jarosław Rzymkowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku i Pan Dariusz Drelich Wojewoda Pomorski w dniu 24 kwietnia 2019 r., w godz. 9:00 – 15:00, w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pl. Władysława Bartoszewskiego 1, organizują Międzynarodową Konferencję pn. „Senior w obliczu współczesnych zagrożeń”.

Konferencja adresowana jest do osób na co dzień współpracujących z seniorami i odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Celem Konferencji jest interdyscyplinarne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa seniorom województwa pomorskiego oraz wymiana, na poziomie międzynarodowym, doświadczeń związanych z występującymi współcześnie zagrożeniami. Wydarzenie patronatem objął Komendant Główny Policji. W ramach Konferencji omówione zostaną zagadnienia dotyczące rodzajów przestępstw dokonywanych na osobach starszych, ze wskazaniem sposobu działania przestępców, fałszowania dokumentów w obrocie gospodarczym, cyberprzestępczości oraz psychomanipulacji, w efekcie której osoba starsza staje się ofiarą. Przybliżone zostanie także funkcjonowanie elektronicznej aplikacji Regionalny System Ostrzegania (RSO).

Tematyka dotycząca bezpieczeństwa osób starszych zaprezentowana zostanie przez zaproszonych gości z Policji szwedzkiej i niemieckiej. Prelegentami będą także nadinsp. Jarosław Rzymkowski Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, insp. Krzysztof Kozelan I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oraz kom. Anna Przewor przedstawiciel Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Ważną rolę spełnią delegaci podmiotów pozapolicyjnych współpracujących z  Policją od wielu lat, tj.: Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej, którzy w sposób naukowy pochylą się nad problematyką bezpieczeństwa seniorów. Prelekcje zostaną wygłoszone przez: Panią prof. dr hab. Beatę Pastwa – Wojciechowską, Kierownika Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej, Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Pana dra Marcina Szulca, Adiunkta Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Instytutu Psychologii, Uniwersytetu Gdańskiego, Panią dr Natalię Wachowicz, Psychologa, Trenera Ośrodka Psychologicznego ”LINKA” oraz podkom. Błażeja Jewartowskiego starszego wykładowcę Zakładu Badań nad Przestępczością i Terroryzmem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Doktoranta Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

W trakcie Konferencji w ramach działań profilaktycznych, po raz pierwszy zaprezentowane zostaną, opracowane przez Wydział Prewencji KWP w Gdańsku, trzy spoty video dotyczące przeciwdziałania przestępczości metodą tzw. „na wnuczka” i „na policjanta”.