Wiadomości

KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PT.: „PRZESTĘPCZOŚĆ WOBEC ZABYTKÓW W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA”

Data publikacji 28.03.2019

27 marca 2019 roku w auli Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku im. Lecha Kaczyńskiego odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Przestępczość wobec zabytków w świetle obowiązujących przepisów prawa” zorganizowana przy współpracy Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Komendę Wojewódzką Policji w Gdańsku.

Konferencja została zainicjowana przez policjantów z Nieetatowego Zespołu d/w z Przestępczością Przeciwko Zabytkom KWP w Gdańsku i adresowana była do funkcjonariuszy Policji pionów kryminalnych i prewencji województwa pomorskiego, realizujących zagadnienie zapobiegania i zwalczania przestępczości skierowanej przeciwko dziedzictwu narodowemu.

Konferencja została otwarta przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Agnieszkę Kowalską, następnie głos zabrał Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski oraz insp. Ewa Pachura Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.  

Głównym celem konferencji było omówienie  zmian wynikających z nowelizacji przepisów karnych w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, praktycznych wskazówek związanych z rejestracją utraconych zabytków w bazie Krajowego wykazu zabytków skradzionych oraz nielegalnie wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem, postępowania przy zabezpieczaniu zabytków ruchomych, a także wymiany informacji i dalszej współpracy.