POLICJANTKA ROZMAWIAŁA Z UCZNIAMI O CYBERPRZEMOCY - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

POLICJANTKA ROZMAWIAŁA Z UCZNIAMI O CYBERPRZEMOCY

Data publikacji 08.03.2019

Policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Pucku spotkała się z uczniami różnych roczników ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze. Podczas spotkania omówiła tematykę związaną z odpowiedzialnością prawną osób nieletnich, a także rozmawiała z młodzieżą o bezpiecznym korzystaniu z Internetu w wolnym czasie. Spotkanie miało charakter prewencyjny, a jego celem było zwrócenie uwagi na prawne konsekwencje nieodpowiedzialnych , niezgodnych z prawem zachowań.

Wczoraj policjantka z puckiej komendy została zaproszona przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Jastrzębiej Górze na spotkanie z uczniami. Tematem prowadzonych zajęć była odpowiedzialność prawna osób nieletnich, a także bezpieczne korzystanie z Internetu przez młodych ludzi. Policjantka omówiła konsekwencje niezgodnych z prawem zachowań oraz środki wychowawcze, które wobec nieletnich może zastosować sąd rodzinny. Podczas zajęć mundurowa zwróciła uwagę na zagrożenia związane ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz na niebezpieczeństwa wynikające z niewłaściwego korzystania z Internetu. 


Sierżant sztabowa Małgorzata Kotarba omówiła także przykłady zachowań agresywnych i przemocowych, wyjaśniła, jak stosowanie przemocy wygląda z punktu widzenia ofiary i sprawcy. Szczególny nacisk policjantka położyła na uświadomienie uczestnikom spotkania, że każdy może stać się ofiarą agresji i przemocy. Dzieci wspólnie z policjantką omawiały przykładowe sposoby na radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań. 

W trakcie zajęć policjantka rozdała uczniom podręcznik „Z prawem na Ty” przeznaczony dla szóstoklasistów, którzy biorą udział w programie prewencyjnym. Młode osoby będę mogły zapoznać się z pojęciami prawnymi pojawiającymi się w postępowaniu w sprawach nieletnich. W publikacji zostały przybliżone wybrane przestępstwa, które najczęściej są popełniane przez osoby małoletnie. 

Na zakończenie spotkania uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami z życia szkolnego otwarcie wyrażając dezaprobatę w odniesieniu do przejawów agresji i przemocy w środowisku szkolnym i poza nim.