ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDYNI - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDYNI

Data publikacji 27.02.2019

Dzisiaj w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni odbyła się wyjątkowa uroczystość pożegnania obecnego Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni oraz powierzenia obowiązków jego następcy. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis pożegnał odchodzącego na emeryturę dotychczasowego Komendanta insp. Roberta Leksyckiego oraz powierzył obowiązki na tym stanowisku jego pierwszemu zastępcy mł. insp. Sławomirowi Pachura.

Dzisiaj w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Gdyni odbyły się uroczystości związane z pożegnaniem odchodzącego na emeryturę Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni insp. Roberta Leksyckiego. Przybyłych na tą uroczystość gości przywitał poczet sztandarowy oraz przedstawiciele gdyńskiej komendy. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis wręczył odchodzącemu Komendantowi rozkaz o zwolnieniu ze służby w Policji oraz podziękował za dotychczasową służbę oraz poświęcenie na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności Gdyni i osób odwiedzających miasto. Do słów Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego przyłączyli się kolejni mówcy, w tym również przedstawiciele władz miasta w osobach Wiceprezydentów Miasta Gdyni, przedstawiciele współpracujących służb i instytucji. Wszyscy podziękowali insp. Robertowi Leksyckiemu za wzorową współpracę, profesjonalizm, życzliwość, poświęcenie w codziennej służbie oraz otwartość w relacjach międzyludzkich. 


Insp. Robert Leksycki służbę na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni pełnił od 9 i pół roku. Wcześniej przez cztery lata piastował stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta tejże jednostki. W tym czasie był mocno oddany inicjatywom prospołecznym, a zwłaszcza działalności na rzecz propagowania bezpieczeństwa na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Od wielu lat był propagatorem działań na rzecz potrzebujących pomocy, jest zasłużonym i odznaczonym członkiem policyjnego klubu Honorowych Dawców Krwi. Był inicjatorem budowy nowych siedzib komisariatów Policji na terenie Gdyni. 

W trakcie uroczystości odchodzący Komendant złożył meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, przekazując stery nad jednostką, a Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Robert Sudenis wręczył rozkaz powierzając obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni dotychczasowemu Pierwszemu Zastępcy Komendanta mł. insp. Sławomirowi Pachura.