Wiadomości

OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL FORM TEATRALNYCH, LITERACKICH, FILMOWYCH I MALARSKICH

Data publikacji 27.02.2019

Rok 2019 to szczególny czas w historii naszej formacji. To właśnie w tym roku obchodzimy okrągłą 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, którą chcemy uczcić poprzez różne wydarzenia m.in. organizując eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”. Zapraszamy do udziału. Termin zgłaszania prac - 22 marca br.

Rok 2019 to szczególny czas w historii naszej formacji. To właśnie w tym roku obchodzimy okrągłą 100. rocznicę powołania Policji Państwowej, którą chcemy uczcić poprzez różne wydarzenia m.in. organizując eliminacje wojewódzkie do Ogólnopolskiego Festiwalu Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”. Zapraszamy do udziału. Termin zgłaszania prac - 22 marca br.

Konkurs pn. Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji” jest jednym z elementów działań promocyjno-edukacyjnych Policji w ramach obchodów 100. rocznicy powołania Policji Państwowej przypadającej w 2019 r.

Celem konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji, a także kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej przez uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze artystycznym.

Konkurs przeznaczony jest dla amatorów i przewiduje cztery kategorie konkursowe:
a) sceniczną, 
b) literacką, 
c) audiowizualną,
d) plastyczną.

Składa się z dwóch etapów: eliminacji - organizowanych na poziomie wojewódzkim oraz finału - organizowanego na poziomie ogólnopolskim.

Uczestnikiem konkursu mogą być:

a)     policjanci,

b)     pracownicy Policji,

c)     rodziny policjantów i pracowników Policji,

d)     uczniowie klas mundurowych,

e)     członkowie stowarzyszeń związanych z Policją,

f)      kółka zainteresowań prowadzone przez policjantów lub pracowników Policji,

g)     kółka zainteresowań, których członkami są: policjanci, pracownicy Policji, rodziny policjantów i pracowników Policji.

W finale ogólnopolskim wezmą udział finaliści etapów wojewódzkich, a zwycięzcy konkursu finałowego zaproszeni będę na centralne obchody Święta Policji, które odbędą sie w Warszawie, gdzie zostaną wręczone im nagrody.

Zgłoszenia przyjmuje Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku do dnia 22 marca br. Szczegóły w poniższym regulaminie:

  Regulamin konkursu

  Załącznik nr 1 - Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

  Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy

  Załącznik nr 3 - Oświadczenie do konkursu