Wiadomości

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA ROZBUDOWANA O NOWĄ KATEGORIĘ ZAGROŻENIA

Data publikacji 26.02.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w naszym kraju ponad 2 lata. Od jej uruchomienia do 24 stycznia br. Polska Policja odnotowała milion naniesionych zagrożeń. Natomiast w powiecie chojnickim znacznie przekroczona została liczba 1 tys. różnych zgłoszeń. Aplikacja jest dostępna na stronach internetowych wszystkich komend w kraju. W styczniu tego roku do katalogu zagrożeń została dodana nowa kategoria pod nazwą „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”.


Doświadczenia ostatniego okresu pokazały, jak duże niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia niesie nieodpowiedzialnie prowadzona działalność rozrywkowa. Dlatego też zaistniała potrzeba uzupełnienia dostępnych kategorii zagrożeń o taką, która umożliwi jej użytkownikom przekazywanie informacji o tego typu wydarzeniach. Również w naszym powiecie po tej tragedii, gdzie zginęło 5 dziewczynek w trakcie kontroli przeprowadzanej przez odpowiednie służby stwierdzono, że budynek w którym znajdowały się sale do rozwiązywania zagadek nie spełniał wymogów bezpieczeństwa.

Pod koniec stycznia tego roku do katalogu dostępnych kategorii zagrożeń została dodana nowa kategoria pod nazwą „Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej”. Zgodnie z przyjętymi zasadami warunkiem zgłoszenia zagrożenia na Mapę jest uzupełnienie przez użytkownika pola „Opis zagrożenia”.

Jednocześnie przypominamy, że z mapy należy korzystać w sposób rozsądny. Mapa nie służy do informowania o zdarzeniach, które zagrażają życiu lub zdrowiu. W przypadkach konieczności podjęcia przez policję natychmiastowej interwencji, należy korzystać z numeru alarmowego 112.