SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU BADAWCZO-NAUKOWEGO „ANITA” - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU BADAWCZO-NAUKOWEGO „ANITA”

Data publikacji 25.02.2019

W dniach 23-24 stycznia 2019 r w Grecji odbyło się kolejne spotkanie uczestników projektu badawczo-naukowego „ANITA” finansowanego ze środków europejskich w ramach Programu „Horyzont 2020”. Z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, w tym spotkaniu uczestniczył mł.asp. Łukasz Matysiak z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku.


Głównym celem projektu „ANITA”, który rozpoczął się w czerwcu br. w Rzymie jest poprawa możliwości wykrywczych organów ścigania poprzez dostarczenie zestawu narzędzi i technik skutecznego zwalczania w Internecie nielegalnego handlu podrobionymi/sfałszowanymi lekami, bronią itp. 

W czasie spotkania omawiano następujące aspekty projektu: 

• Prawne uwarunkowania związane z gromadzeniem, przetwarzaniem, klasyfikacją, ochroną i wymianą danych wejściowych i wyjściowych używanych w ramach projektu ANITA. 
• Analizowano przykłady spraw pod kątem niezbędnych do ich realizacji funkcjonalności, które następnie były przetwarzane przez moduły składowe systemu. 
• Określono również potrzeby użytkowników końcowych wobec poszczególnych modułów. 
• Omówiono zmiany mające nastąpić w najbliższym czasie w ramach prac nad projektem ANITA. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie www.anita-project.eu