Wiadomości

WESOŁE I ROZTAŃCZE DZIECIAKI PODCZAS „BEZPIECZNYCH FERII” Z DZIELNICOWYM

Data publikacji 19.02.2019

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Brusach realizując działania „Bezpieczne Ferie” odwiedził małych „urlopowiczów” spędzających czas wolny na zimowisku w Świetlicy Wiejskiej w Kosobudach. Policjant przeprowadził pogadankę, w trakcie której opowiedział uczestnikom o bezpieczeństwie podczas ferii oraz przypominał o tym jak unikać zagrożeń na ulicy i w domu, a także podczas korzystania z Internetu.

Dzielnicowy z Posterunku Policji w Brusach spotkał się z uczniami spędzającymi czas wolny na zimowisku zorganizowanym przez sołectwo w Świetlicy Wiejskiej w Kosobudach. Mundurowy przeprowadził pogadankę z uczestnikami w różnym wieku na temat ich bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, wskazując m.in., że do zjazdów na sankach należy wybierać miejsca bezpieczne, z dala od ulic i skrzyżowań. Opowiedział im w jaki sposób poruszać się po drodze, korzystać z przejść dla pieszych z sygnalizacja świetlną i bez świateł, a także jak reagować w sytuacjach zagrożeń, m.in. gdy zaczepia nas osoba obca oraz gdy zaatakuje nas agresywny pies. Podkreślał także, jak ważną rolę odgrywa noszenie elementów odblaskowych. Podczas pogadanki nie obyło się również bez rozmowy na temat cyberprzemocy i dopalaczy oraz zagrożeń związanych z ich zażyciem. Młodzi słuchacze śmiało opowiadali na pytania policjanta, który sprawdzał wiedzę z przeprowadzonego spotkania. 


Większość uczestników zimowiska pamiętało wszystkie numery alarmowe, na które należy dzwonić w sytuacji zagrożenia. Mundurowy opowiedział im także o codziennej pracy w policji. Spotkanie upłynęło w bardzo miłej atmosferze, gdzie na zakończenie dzieci w podziękowaniu za przekazaną wiedzę i otrzymane kamizelki odblaskowe w celu poprawy ich bezpieczeństwa, porwały dzielnicowego do wspólnej zabawy tanecznej.

Przeprowadzane spotkania przed i w czasie ferii to element działań podejmowanych przez policjantów na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych zarówno w szkole , na ulicy, a także w domu podczas zabawy.