POŻEGNANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA I POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW NOWEMU - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

POŻEGNANIE ZASTĘPCY KOMENDANTA I POWIERZENIE OBOWIĄZKÓW NOWEMU

Data publikacji 14.02.2019

W miniony piątek w bytowskiej komendzie odbyła się uroczysta odprawa podczas której pożegnaliśmy odchodzących na emeryturę mł. insp. Andrzeja Hasulaka Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie oraz nadkom. Alicję Trzebiatowską. W uroczystości wziął udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan, policjantki, policjanci oraz zaproszeni goście.

W miniony piątek w sali odpraw bytowskiej komendy odbyła się uroczysta zbiórka, w trakcie której insp. Andrzej Borzyszkowski Komendant Powiatowy Policji w Bytowie pożegnał swojego zastępcę mł. insp. Andrzeja Hasulaka, który po blisko 30 latach służby przeszedł na emeryturę. W uroczystości brał udział I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Krzysztof Kozelan. 


W trakcie uroczystości pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie powierzone zostało kom. Mariuszowi Grabowskiego, który dotychczas kierował Komisariatem Policji w Miastku. 

Przez najbliższe trzy miesiące obowiązki Komendanta Komisariatu Policji w Miastku będzie pełnił podkom. Dawid Warsiński. 

Tego dnia na zasłużoną emeryturę przeszła nadkom. Alicja Trzebiatowska, która w policji służyła blisko 29 lat. Ostatnio zajmowała stanowisko ds. dyscyplinarnych, natomiast wcześniej była zastępcą naczelnika wydziału prewencji bytowskiej komendy. 

W trakcie tej uroczystości awans na stopień podinspektora odebrała nadkom. Lidia Bentkowska – Naczelnik Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo – Śledczego KPP w Bytowie. 

Ta uroczystość była również dobrym momentem na wręczenie rozkazów mianowania na zaszeregowania 6 funkcjonariuszom.