KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW” - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

KONKURS FOTOGRAFICZNO-PLASTYCZNY „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW”

Data publikacji 03.03.2019

Z każdym upływającym zimowym dniem zbliżamy się do półmetka trwających ferii. Niektórzy już wrócili do swoich obowiązków, inni jeszcze czekają na rozpoczęcie zimowego wypoczynku. Jednakże zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie, gdyż już tylko miesiąc pozostał, by nadesłać prace na konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pn. „Stok nie jest dla bałwanów”.

W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych: 


kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia), 
kat. II - wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia). 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r. 

Zapraszamy do udziału. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody. 

Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczna Grupa Wojewódzka IPA oraz Fundacja PZU.