Wiadomości

KOLEJNY RAZ CHOJNICKA POLICJA WŁĄCZYŁA SIĘ W OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

Data publikacji 06.02.2019

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku i ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Policjanci z Chojnic po raz kolejny włączyli się w obchody tego święta zorganizowanego wczoraj przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach. Przedstawiciele oświaty oraz różnych instytucji wysłuchali prelekcji w tym policjanta zajmującego się profilaktyką społeczną. Usłyszeli czym jest hejt oraz jakie inne zagrożenia może nieść za sobą korzystanie z Internetu i jak się przed nimi ustrzec.

Codziennie w Polsce dochodzi do przestępstw popełnianych za pomocą bądź za pośrednictwem Internetu. Policjanci coraz częściej spotykają się z sytuacją przeniesienia pewnych kategorii przestępczości ze świata realnego do tego wirtualnego. W grę mogą wchodzić kradzieże, oszustwa, pomówienie, zniesławienie, stalking, kierowanie gróźb, czy też naruszenia praw autorskich albo rozpowszechnianie plików z pornografią. O tym, jak uchronić się przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu rozmawiali wczoraj z przedstawicielami oświaty oraz innych instytucji policjanci w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku prowadzący to spotkanie przez hasło- „Działamy razem!” zwrócili szczególną uwagę na potrzebę współpracy i powszechnego zaangażowania rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów w działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci online. Podkreślali przede wszystkim, iż przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, jak hejt, cyberprzemoc, uzależnienie, czy szkodliwe treści w sieci, wymaga zarówno profesjonalnego zaangażowania specjalistów z różnych sektorów i branż, jak i uważnego kontaktu z dzieckiem rodziców, nauczycieli i innych bliskich mu osób. 


Podczas prelekcji poruszono również tematy dotyczące m. in zawierania niebezpiecznych kontaktów w sieci, dostępu do szkodliwych treści i uzależnienia od Internetu. Słuchacze dowiedzieli się również, jakie są zasady bezpiecznego korzystania z sieci i jak nie stać się ofiarą przestępstwa. Policja systematycznie współpracuje z wieloma instytucjami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, które zajmują się propagowaniem wiedzy i podnoszeniem świadomości użytkowników sieci na temat unikania zagrożeń. 
Do stałych zadań funkcjonariuszy należy także zwalczanie przestępczości internetowej oraz propagowanie poprzez prowadzenie spotkań w szkołach na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu oraz możliwości pomocy ofiarom cyberprzemocy.