ODPRAWA ROCZNA WEJHEROWSKICH POLICJANTÓW - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ODPRAWA ROCZNA WEJHEROWSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 30.01.2019

Dzisiaj w sali odpraw odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez wejherowskich policjantów w minionym roku. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego insp. Krzysztof Kozelan, kierownictwo wejherowskiej komendy oraz podległych jednostek i komórek Policji. Podczas narady przedstawione zostały również priorytetowe zadania, jakie policja realizować będzie w 2019 roku.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska omówiła sprawy dotyczące pionu logistyki, w tym sprawy kadrowe w wejherowskiej komendzie w 2018 roku oraz cele i zadania stojące przed funkcjonariuszami w 2019 roku. Mł. insp. Marcin Potrykus I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie szczegółowo przedstawił osiągnięcia pionów prewencji i ruchu drogowego, natomiast podinsp. Krzysztof Murdzia Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie omówił wyniki pracy pionu kryminalnego. Insp. Beata Perzyńska także podziękowała policjantom i pracownikom za wkład oraz zaangażowanie w codzienną służbę. 


Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdański insp. Krzysztof Kozelan, który ocenił bardzo pozytywnie pracę wejherowskiego garnizonu i podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie na rzecz społeczeństwa. 

W 2018 roku odnotowaliśmy wzrost wykrywalności przestępstw ogółem. Policjanci w trakcie prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości ponad 650 tys. zł. 

Odnosząc się do stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w minionym roku doszło do mniejszej liczby wypadków drogowych. Policjanci przebadali blisko 68 tys. kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i wyeliminowali z dróg 313 nietrzeźwych kierujących. Funkcjonariusze uniemożliwili dalszą jazdę także 344 kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z priorytetów na 2019 rok. 

W ramach współpracy z lokalnymi samorządami pozyskano łącznie ponad 212 tys. zł. Podpisane umowy i porozumienia dotyczyły m.in.:

- współfinansowania zakupu dwóch radiowozów przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz Urząd Gminy Wejherowo,
- wsparcia finansowego z przeznaczeniem na dodatkowe patrole pełniące służbę w sezonie letnim na terenie Wejherowa, Redy, Rumi oraz Gminy Gniewino i Choczewo,
- zakup sprzętu komputerowego oraz alko-testów i latarek,
- wsparcia finansowego na służby ponadnormatywne.