KONKURS „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW” - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

KONKURS „STOK NIE JEST DLA BAŁWANÓW”

Data publikacji 29.01.2019

Czas ferii jest czasem odpoczynku i zimowego szaleństwa, jednak nawet w tym czasie nie można zapominać o zasadach bezpieczeństwa, by wrócić do szkoły tylko i wyłącznie z pozytywnymi wspomnieniami. By szerzyć zasady bezpieczeństwa obowiązujące na stokach narciarskich, Policja organizuje konkurs „Stok nie jest dla bałwanów”.

W czasie zimowego szaleństwa łatwo jest dać się ponieść emocjom, co może spowodować niebezpieczne sytuacje. By im zapobiegać, Komenda Główna Policji organizuje konkurs „Stok nie jest dla bałwanów”, którego elementem jest konkurs fotograficzno-plastyczny dla dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS, organizowany przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, Polski Związek Narciarski, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Stołeczną Grupę Wojewódzką IPA oraz Fundację PZU. W konkursie mogą wziąć udział prace wykonane indywidualnie lub zespołowo (maksymalnie do 3 osób) w dwóch kategoriach wiekowych:


a) kat. I - wiek: 5-10 lat (rysunek, fotografia),
b) kat. II - wiek: 11-16 lat (plakat, fotografia).
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 1 marca 2019 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub pracy fotograficznej pozwalającej na utrwalenie obrazu na arkuszu o formacie A3 i przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez opiekuna prawnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 8 marca 2019 r., jury przyzna atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne są na stronie internetowej www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku
Zachęcamy do udziału!