ODPRAWA ROCZNA SOPOCKICH POLICJANTÓW - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ODPRAWA ROCZNA SOPOCKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 25.01.2019

Wczoraj w auli Komendy Miejskiej Policji w Sopocie odbyła się odprawa roczna podsumowująca wyniki osiągnięte przez sopockich policjantów w minionym roku. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki nadinsp. Jarosław Rzymkowski, kierownictwo sopockiej komendy, prokuratorzy oraz Prezydent Miasta Sopotu. Podczas narady przedstawione zostały również priorytetowe zadania, jakie sopocka policja realizować będzie w 2019 roku.

Podczas odprawy Komendant Miejski Policji w Sopocie insp. Piotr Bolin podsumował wyniki osiągnięte przez sopocką komendę w 2018 roku oraz omówił cele i zadania stojące przed funkcjonariuszami w 2019 roku. Szczegółowo przedstawił także osiągnięcia pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki dziękując policjantom i pracownikom za wkład oraz zaangażowanie w codzienną służbę.


Następnie głos zabrali: Prokurator Rejonowy w Sopocie Magda Gabriel-Węglowska, Zastępca Prokuratora Rejonowego w Sopocie Anna Piórkowska i Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski, którzy podziękowali policjantom za dotychczasową współpracę i osiągnięte wyniki.

Na zakończenie, podsumowując odprawę, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski ocenił bardzo pozytywnie pracę sopockiego garnizonu i podziękował policjantom oraz pracownikom cywilnym za zaangażowanie na rzecz społeczeństwa. Słowa podziękowania skierował również do kierownictwa Prokuratury Rejonowej w Sopocie i Prezydenta Miasta Sopotu, dziękując im za współpracę i wsparcie finansowe ze strony samorządu.

W 2018 roku odnotowaliśmy spadek przestępstw najbardziej uciążliwych dla obywateli (m.in. kradzieże cudzej rzeczy, kradzieże z włamaniem i uszkodzenie ciała), jednocześnie odnotowując wzrost wykrywalności tych przestępstw. Policjanci w trakcie prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości blisko 5 mln zł.

Odnosząc się do stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w minionym roku doszło do mniejszej liczby wypadków drogowych i nie odnotowaliśmy żadnego wypadku śmiertelnego. Policjanci przebadali blisko 60 tys. kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i wyeliminowali z dróg 138 nietrzeźwych kierujących. Funkcjonariusze uniemożliwili dalszą jazdę także 91 kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym. W trakcie przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali też 358 dowodów rejestracyjnych pojazdów. Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z priorytetów na 2019 rok. 

W 2018 roku sopoccy policjanci uczestniczyli również w zabezpieczeniu 100 imprez masowych, które odbywały się na terenie miasta oraz zabezpieczali blisko 60 zgromadzeń. 

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Sopotu pozyskano łącznie ponad 235 tys. zł. Podpisane umowy i porozumienia dotyczyły m.in.:
- współfinansowania zakupu dwóch radiowozów, 
- użyczenia czterech rowerów elektrycznych, 
- wsparcia finansowego z przeznaczeniem na dodatkowe patrole pełniące służbę w sezonie letnim na terenie Sopotu, 
- wsparcia finansowego na adaptację zawodową i służby ponadnormatywne.