PODSUMOWANIE PRACY POLICJANTÓW ZA 2018 ROK - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

PODSUMOWANIE PRACY POLICJANTÓW ZA 2018 ROK

Data publikacji 23.01.2019

Informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu gdańskiego, efekty pracy policjantów, największe sukcesy oraz priorytety na 2019 rok omówili na odprawie rocznej policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Służbę funkcjonariuszy pozytywnie oceniła uczestnicząca w odprawie Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura.

Wczoraj (22 stycznia 2019 roku) w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim odbyła się odprawa służbowa, podczas której Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Radosław Pietrzak w obecności Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewy Pachury podsumował efekty pracy policjantów za 2018 rok. W odprawie udział wzięli policjanci, przedstawiciele samorządów oraz zaprzyjaźnionych instytucji.


Podczas odprawy została przedstawiona prezentacja multimedialna przygotowana przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim. Z przedstawionych danych wynikało, że w 2018 roku policjanci z powiatu gdańskiego osiągnęli zadowalające wyniki pracy. Główne działania mundurowych z Pruszcza Gdańskiego w 2018 roku nakierowane były na zwalczanie przestępczości narkotykowej oraz gospodarczej. W powiecie gdańskim wykrywalność przestępstw narkotykowych wyniosła ponad 94 %, a przestępstw gospodarczych ponad 81%. Ponadto policjanci z Pruszcza Gdańskiego w 2018 roku zabezpieczyli mienia na ponad 4 miliony złotych i odzyskali za ponad 1,5 miliona złotych. 

Spotkanie to było okazją do podsumowania funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W minionym roku na terenie powiatu gdańskiego odnotowano 1605 zgłoszeń o różnego rodzaju zagrożeniach, co pokazuje, że aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta i gminy. Każde ze zgłoszeń zostało przez policjantów zweryfikowane i sprawdzone. Potwierdzonych zostało 1106 sygnalizowanych zagrożeń z czego najwięcej dotyczących kwestii związanych z ruchem i użytkowaniem pojazdów. Wynika to ze specyfiki powiatu gdańskiego, który posiada trzy drogi krajowe, sześć dróg wojewódzkich, część autostrady A1 oraz drogi ekspresowej nr 7 oraz wiele innych ciągów komunikacyjnych. Najczęściej zaznaczano na mapie: - miejsca przekraczania prędkości – 451 razy oraz nieprawidłowe parkowanie – 126 razy oraz 84 razy nieprawidłowości w infrastrukturze drogowej.

Na zakończenie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podsumowała działania policjantów z Pruszcza Gdańskiego, a następnie przedstawiła cele strategiczne, kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w roku bieżącym. Komendant podziękowała również za dotychczasową służbę i jej pozytywne efekty.