POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

POLICJANCI PODSUMOWALI MINIONY ROK

Data publikacji 23.01.2019

Mniej kradzieży, mniej włamań, bójek i pobić. Większa wykrywalność. Jednym z priorytetów - bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podczas odprawy służbowej gdańscy policjanci podsumowali swoje działania na rzecz bezpieczeństwa w 2018 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinspektor Jarosław Rzymkowski oraz komendanci gdańskich komisariatów.

22 stycznia br. w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku odbyła się odprawa kadry kierowniczej gdańskiej Policji poświęcona ocenie stanu bezpieczeństwa w 2018 roku. W odprawie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski a także kierownictwo gdańskiej komendy, komendanci komisariatów i naczelnicy wydziałów. Odprawę poprowadził Komendant Miejski Policji w Gdańsku insp. Wojciech Siwek przy udziale swojego zastępcy mł. insp. Artur Mędrzyckiego. Podczas spotkania podsumowano działania policjantów na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, a także wskazano priorytety i zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na najbliższe 12 miesięcy.


W 2018 roku na terenie miasta policjanci odnotowali ogólny spadek liczby przestępstw kryminalnych, co miało swoje odzwierciedlenie w mniejszej liczbie wszczętych postępowań przygotowawczych o ponad 400 w porównaniu do 2017 roku. Ogólna wykrywalność przestępstw w 2018 roku wzrosła o ponad 6 proc. w porównaniu do 2017 roku. Mniejszą liczbę czynów odnotowano w takich kategoriach jak: bójki i pobicia, kradzieże z włamaniem- wykrycie tych przestepstw wzrosło o ponad 11 %, kradzieże, kradzieże pojazdów.

Policjanci zwiększyli swoją skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw narkotykowych, stąd większa liczba postępowań wszczętych w tych kategoriach przestępstw. W minionym roku zabezpieczono ponad pół tony narkotyków. Policyjni śledczy w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie o wartości przeszło 3 mln złotych.

W 2018 roku policjanci zajmujący się profilaktyką w minionym roku zrealizowali ponad 1500 działań profilaktycznych w zakresie uzależnień , przestępstw z nienawiści, patologii, cyberzagrożeń, bezpieczeństwa w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania Funkcjonariusze KMP Gdańsk oraz komisariatów policji przeprowadzili łącznie 591spotkań w szkołach, w których uczestniczyło ok. 10 tysięcy uczniów Policjanci uczestniczyli w blisko 50 festynach organizowanych przez miejskie instytucje podczas których służyli radą i pomocą mieszkańcom miasta.

Policjanci ruchu drogowego pracowali na miejscu 553 wypadkach drogowych oraz ponad 7 tysięcy kolizji. Podczas służby policjanci ruchu drogowego przeprowadzili blisko 340 tysięcy kontroli stanu trzeźwości kierujących. Zatrzymali i wyeliminowali z ruchu drogowego 1245 osób, które kierowały pojazdami po alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali także ponad tysiąc praw jazdy, w tym blisko 400 za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym. Ponadto policjanci ruchu drogowego w trakcie przeprowadzonych kontroli drogowych zatrzymali ponad 3,5 tysiąca dowodów rejestracyjnych od pojazdów, których stan techniczny w większości przypadków stwarzał realne zagrożenie na drodze. Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest jednym z priorytetów na 2019 rok.

W minionym roku policjanci uczestniczyli w zabezpieczeniu ogółem 195 imprez masowych oraz ponad 600 protestów. Były to imprezy sportowe, ale również artystyczno-rozrywkowe. Łącznie w zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez oraz protestów zaangażowanych było ponad 9600 policjantów.

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Gdańsku w 2018 roku pozyskano łącznie 388 000 złotych. Przykłady:

- Wsparcie finansowe w kwocie 200 000 z przeznaczeniem na dodatkowe patrole skierowane w sezonie letnim w rejony najczęściej odwiedzane przez turystów.
- Wsparcie finansowe w kwocie 38 000 na realizację Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. 
- Wsparcie finansowe w kwocie 20 800 na zatrudnienie tłumaczy w sezonie letnim - Wsparcie finansowe w kwocie 72 700 na adaptację zawodową. 

Podczas odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski podsumował działania gdańskiej Policji w 2018 roku i podziękował policjantom za wkład w osiągnięte wyniki. Podkreślił, że nasze działania powinny być szybkie, sprawne i skuteczne.