PODSUMOWANIE KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ W POWIECIE LĘBORSKIM W 2018 ROKU - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

PODSUMOWANIE KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ W POWIECIE LĘBORSKIM W 2018 ROKU

Data publikacji 23.01.2019

Lęborscy policjanci podsumowali zgłoszenia mieszkańców powiatu lęborskiego, odnotowane na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa w 2018 roku. Przez cały 2018 rok zgłoszono na elektronicznej mapie powiatu lęborskiego 480 sygnałów o miejscach, w których dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Każde z nich zostało zweryfikowane przez lęborskim mundurowych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku podsumowali ilość i charakter zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa w 2018 roku. Odnotowano na niej 480 zgłoszeń, z czego 284 zgłoszenia zostały przez mundurowych potwierdzone. Sygnały naniesione przez mieszkańców naszego powiatu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, policjanci sprawdzają i weryfikują. Wiele sygnałów podlega nadal weryfikacji, a patrole sprawdzają wskazane miejsce po kilka razy. Spośród potwierdzonych zgłoszeń najwięcej dotyczyło spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, bo aż 123, z czego policjanci potwierdzili 85, przekroczenia prędkości, było ich 112, z czego policjanci potwierdzili 72. Nieprawidłowego parkowania – z 103 zgłoszeń potwierdzono 76 przypadków.


Potwierdzone zgłoszenia mają swój dalszy ciąg i konsekwencje. W tych przypadkach policjanci stosowali pouczenia, ale nie obyło się też bez mandatów karnych. O przypadkach złej organizacji ruchu (2 potwierdzone zgłoszenia), czy też niewłaściwej infrastruktury mundurowi informowali też zarządców dróg. 

W wyniku zgłoszeń na KMZB na placu Żwirki i Wigury w Lęborku przy pl. Pokoju wyeliminowano wskazywany tam problem spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Jest to zauważalne poprzez brak interwencji w tym miejscu oraz brak kolejnych naniesionych zagrożeń na KMZB. Ponadto wyeliminowano również problem związany z nielegalnym wysypiskiem śmieci na ul. Grudziądzkiej. W obu przypadkach policjanci sporządzili również wystąpienia do odpowiednich instytucji, celem wsparcia działań przy eliminacji zagrożeń.

Kolejnym wyeliminowaną nieprawidłowością na KMBZ na terenie Lęborka było zgłoszenie dotyczące spożywania alkoholu w rejonie bulwaru przy rzece Łebie oraz w rejonie Parku imienia Marii i Lecha Kaczyńskich, ale również ul. Gdańskiej, Parku Chrobrego, terenu przy Wieży Ciśnień w Lęborku oraz ul. Pileckiego. Ponadto dzięki mapie zagrożeń w 2018 r. zostało wskazane zagrożenie w postaci niewłaściwej infrastruktury drogowej, która miała przejawiać się złym ustawieniem znaku informacyjnego w kierunku miejscowości Bytów, Kościerzyna co mogło mylić kierowców nieznających właściwej drogi. W związku ze wskazanym zagrożeniem sporządzono wystąpienie do zarządcy drogi o prawidłowe ustawienie znaku w celu wyeliminowania zagrożenia. Obecnie znak został ustawiony prawidłowo. W wyniku częstych i systematycznych kontroli ul. Różyckiego w Lęborku wyeliminowano również zgłaszane zagrożenie dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdu. Do zgłoszenia załączone zostało zdjęcie, w związku z powyższym wszczęto czynności wyjaśniające o wykroczenie, które zakończono ukaraniem sprawcy ww. wykroczenia.

Policjanci z Lęborka dziękują mieszkańcom powiatu za korzystanie z KMZB, co wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu i przypominają, że do zgłaszania pilnej interwencji Policji należy korzystać z numerów alarmowych 112,997.