Wiadomości

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W MALBORSKIM POWIECIE W 2018 ROKU

Data publikacji 22.01.2019

Mieszkańcy powiatu malborskiego od 1 lipca 2016 roku korzystają z internetowej Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która pozwala na bezpośredni dostęp do informacji na temat stanu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz umożliwia wskazywanie lokalnych zagrożeń. W 2018 roku malborscy policjanci odnotowali 550 zgłoszeń naniesionych przez mieszkańców na mapę zagrożeń miejsc, w których dochodzi do niepożądanych zachowań. Funkcjonariusze weryfikując dokładnie wszystkie zgłoszenia 204 z nich potwierdzili. Dzięki otrzymanym sygnałom policyjne patrole objęły stałym nadzorem miejsca zagrożone.

Policjanci w malborskiej komendzie podsumowali funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. . W minionym roku 2018 na terenie powiatu malborskiego zgłoszono 550 zagrożeń, z czego mundurowi potwierdzili 204. 


Najwięcej zgłoszeń dotyczyło przekroczenia prędkości (134) oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym (62). W związku z tym funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego i zespołu patrolowo-interwencyjnego dyslokowani byli w rejony, w których potwierdzono wskazane zagrożenia, aby wyeliminować zgłaszane przez mieszkańców problemy. W przypadkach potwierdzonych dotyczących niewłaściwej infrastruktury drogowej - łącznie 53 zgłoszenia i nieprawidłowego parkowania – 120 zgłoszeń, które związane były z niewystarczającą ilością miejsc parkingowych lub złą organizacją ruchu drogowego policjanci wystosowali wnioski m.in. do Urzędu Miasta Malborka, GDDKiA oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Malborku z prośba o usunięcie tych nieprawidłowości. Łącznie w 2018 roku mundurowi wystosowali 27 takich wniosków. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły obszarów związanych z grupowaniem się małoletnich zagrożonych demoralizacją, aktów wandalizmu i bezdomności. 

Ponadto podczas weryfikacji oraz działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń związanych z przekraczaniem dozwolonej prędkości funkcjonariusze malborskiej drogówki wobec kierujących łamiących przepisy zastosowali mandaty karne lub skierowali wnioski o ukaranie do sądu. Policjanci podczas planowania debat oraz spotkań ze społecznością lokalną na podstawie zgłoszonych zagrożeń mogą ustalić najbardziej uciążliwe dla mieszkańców problemy. W ubiegłym roku na podstawie analizy zagrożeń z interaktywnej mapy debaty zostały przeprowadzone m.in. w Nowym Stawie i w Starym Polu – na podstawie zgłoszonych na mapie wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym. 

Od początku działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa mieszkańcy powiatu malborskiego aktywnie włączyli się w poprawę bezpieczeństwa lokalnego. Od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku na terenie powiatu malborskiego zgłoszono 1350 zagrożeń z czego mundurowi potwierdzili 446. Te społeczne sygnały policjanci wykorzystują również przy tworzeniu analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.