Wiadomości

2018 ROK Z MAPĄ ZAGROŻEŃ – SOPOCCY POLICJANCI OTRZYMALI 470 ZGŁOSZEŃ

Data publikacji 22.01.2019

Sopoccy policjanci podsumowali kolejny rok działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mieszkańcy Sopotu oraz goście zaznaczyli na mapie 470 miejsc, w których ich zdaniem dochodzi do różnego rodzaju nieprawidłowości. Wszystkie sygnały zostały przez funkcjonariuszy sprawdzone, a ponad połowa potwierdziła się.

Policjanci z Sopotu podsumowali kolejny rok działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Od początku uruchomienia narzędzie to zapewnia mieszkańcom łatwiejszy kontakt z Policją. Akty wandalizmu, dzikie wysypiska śmieci, miejsca grupowania się małoletnich, niszczenie zieleni, nieprawidłowe parkowanie lub oznakowanie drogi, używanie środków odurzających czy spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym to tylko część zagrożeń jakie można zgłaszać Policji za pośrednictwem Mapy. 


W 2018 roku sopoccy policjanci odnotowali 470 zgłoszeń naniesionych na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W zdecydowanej większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. 

Największą grupę stanowiły zagrożenia związane z nieprawidłowym parkowaniem (269 zgłoszeń), zwłaszcza w rejonie Brodwina i Dolnego Sopotu. Funkcjonariusze sprawdzili wszystkie otrzymane sygnały, potwierdzili blisko 60% z nich i wskazane miejsca objęli nadzorem. Wobec sprawców wykroczeń policjanci stosowali mandaty, pouczenia lub kierowali wnioski o ukaranie do sądu. Kwestie nieprawidłowego parkowania funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego wielokrotnie omawiali również na komisjach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto rozmawiali z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, na terenie których zostały naniesione sygnały. 

W 2018 roku goście oraz mieszkańcy Sopotu nanieśli na Mapę także 13 sygnałów dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości na ulicach miasta. Na tej podstawie funkcjonariusze sopockiej drogówki prowadzili we wskazanych miejscach częste kontrole prędkości i ujawniali sprawców, na których nakładali mandaty lub kierowali wnioski o ukaranie do sądu. W wielu przypadkach kierowcy tracili także prawa jazdy na okres 3 miesięcy, gdyż na terenie zabudowanym przekraczali dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h. 

Policjanci odnotowali również 69 sygnałów dotyczących spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Mundurowi sprawdzili wszystkie te miejsca i potwierdzili 48 zgłoszeń. Wszystkie potwierdzone rejony w Sopocie zostały objęte częstszymi kontrolami przez funkcjonariuszy, a sprawcy wykroczeń byli rozliczani. 

Jedną z kategorii, którą można nanieść na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa jest także „bezdomność”. W 2018 roku funkcjonariusze odnotowali 16 takich sygnałów. Każde tego typu zgłoszenie zostało przez policjantów bardzo dokładnie sprawdzone. Za każdym razem, kiedy mundurowi potwierdzali zgłoszenie, rozmawiali z osobą bezdomną i przekazywali jej informacje na temat miejsc, w których może otrzymać ciepły posiłek lub znaleźć schronienie. Informacje o osobach bezdomnych policjanci przekazywali także do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie. 

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Pamiętajmy jednak, że Mapa nie służy do zgłaszania pilnej potrzeby! W tego typu przypadkach należy dzwonić na numery alarmowe.