Wiadomości

W POWIECIE PUCKIM W 2018 ROKU MIESZKAŃCY ZGŁOSILI 597 ZAGROŻEŃ NA KRAJOWEJ MAPIE ZAGROŻEŃ

Data publikacji 22.01.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie, które służy społeczeństwu do wskazywania miejsc wymagających interwencji Policji. W powiecie puckim od stycznia do grudnia 2018 roku mieszkańcy wskazali policjantom 597 miejsc, które uważają za zagrożone.

W minionym roku na terenie powiatu puckiego odnotowano 597 zgłoszeń o różnego rodzaju zagrożeniach, co pokazuje, że aplikacja cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców naszego powiatu i jest z powodzeniem wykorzystywana do wymiany informacji. Każde ze zgłoszeń zostało przez policjantów zweryfikowane i sprawdzone. Potwierdzonych zostało 270 sygnalizowanych zagrożeń z czego najwięcej z kategorii: „nieprawidłowe parkowanie” – 175 zgłoszeń, "przekroczenie dozwolonej prędkości" - 145 zgłoszeń i „spożywanie alkoholu” – 84 zgłoszenia. 


Wszystkie zgłoszenia nanoszone na mapę są weryfikowane, a w przypadku potwierdzenia przypadku, miejsca te są objęte kontrolą na podstawie sporządzanych zadań doraźnych bądź kontroli miejsc zagrożonych przez funkcjonariuszy służby zewnętrznej. W zdecydowanej większości naniesione na mapę zgłoszenia pokrywały się i dotyczyły tych samych miejsc, co było dodatkowym sygnałem dla stróżów prawa, a zarazem potwierdzeniem na to, że dany rejon może być zagrożony. Część ze wskazanych przez internautów zagrożeń była również zbieżna z informacjami uzyskanymi przez funkcjonariuszy w trakcie organizowanych debat społecznych z mieszkańcami. 

Podsumowując, puccy policjanci zachęcają do współpracy i korzystania z tej internetowej aplikacji. Dzięki takiemu współdziałaniu oraz wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a mundurowymi skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. 

Prosimy jednocześnie o odpowiedzialne korzystanie z tej aplikacji. Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje odpowiednią reakcję Policji.