ODPRAWA ROCZNA SZTUMSKICH POLICJANTÓW - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ODPRAWA ROCZNA SZTUMSKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 14.01.2019

W piątek w Komendzie Powiatowej Policji w Sztumie odbyła się odprawa roczna policjantów z udziałem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewy Pachury. Podczas spotkania podsumowano i omówiono wyniki jednostki za rok ubiegły i przedstawiono priorytety do realizacji na rok 2019.

W piątek w sztumskiej komendzie odbyła się odprawa służbowa, w której wziął udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewa Pachura. Komendant Powiatowy Policji w Sztumie mł.insp. Tomasz Czaja wraz ze swoim I Zastępcą podinsp. Remigiuszem Wierzbą podsumowali pracę policjantów w 2018 roku. Komendanci złożyli podziękowania za pracę wszystkich policjantów oraz pracowników cywilnych za zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków.


W 2018 roku policjanci z powiatu sztumskiego osiągnęli zadowalające wyniki pracy. W trakcie trwającego roku zmalała ilość kradzieży i kradzieży z włamaniem. Równocześnie wykryto większą ilość sprawców tych przestępstw niż w roku ubiegłym. Poprawiono ogólną wykrywalność w zakresie przestępczości kryminalnej. W 2018 roku sztumska jednostka odnotowała wzrost o 60 spraw zakończonych aktem oskarżenia.

W roku ubiegłym, dzięki wytężonej pracy wydziału kryminalnego wymienić można przykłady większych realizacji, m.in. zatrzymano mężczyznę, który uciekając autem przemycał w nim 15 tysięcy paczek papierosów. Mężczyzna zgodnie z postawieniem sądu trafił na trzy miesiące do aresztu. 

Również w 2018 roku kryminalni zatrzymali kilku osobową grupę przestępczą specjalizującą się włamaniami do pomieszczeń gospodarczych na terenie powiatu. W toku podjętych czynności w tej sprawie jeden z mężczyzn usłyszał zarzuty kradzieży na łączna kwotę ponad 230 tysięcy złotych. Skradzione mienie w całości zostało odzyskane.

W 2018 roku, w ramach działalności profilaktycznej, sztumscy funkcjonariusze angażowali się również w szereg innych działań i inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w powiecie. Spotkania z dziećmi, młodzieżą, seniorami, spotkania środowiskowe z mieszkańcami oraz debaty społeczne to stałe elementy pracy funkcjonariuszy w zakresie profilaktyki. Podczas wszystkich spotkań rozmawiano o szeroko pojętym bezpieczeństwie, również w ruchu drogowym. Spotkania w szkołach odbyły się głównie w ramach programu „Kręci mnie bezpieczeństwo”. Na spotkaniach z lokalną społecznością promowano Krajową Mapę Zagrożeń bezpieczeństwa, aplikację „Moja komenda” i system RSO.

Na zakończenie I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku podsumowała działania sztumskiej Policji, a następnie przedstawiła cele strategiczne, kierunki i priorytety pracy, jakie czekają funkcjonariuszy w roku bieżącym. Komendant podziękowała również za dotychczasową służbę i jej pozytywne efekty.