Wiadomości

ODPRAWA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – PODSUMOWANIE 2018 ROKU

Data publikacji 10.01.2019

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosława Rzymkowskiego. W odprawie uczestniczyła Prokurator Regionalny w Gdańsku p. Teresa Rutkowska-Szmydyńska.

Dzisiaj o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Komisariatu II Policji w Gdańsku w Gdańsku rozpoczęła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego. Przewodniczył jej Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski, a honorowym gościem był Prokurator Regionalny w Gdańsku – p. Teresa Rutkowska-Szmydyńska.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy pomorskich policjantów w 2018 roku oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym 2019 roku. Szczegółowo przedstawiono także osiągnięcia pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki.

W podsumowaniu komendant wojewódzki położył nacisk na działania w bieżącym roku na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na zwalczanie przestępczości kryminalnej.

Komendant wojewódzki podziękował pomorskim Policjantom za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa. Do podziękowań dołączyła Prokurator Regionalny w Gdańsku zwracając uwagę na bardzo dobrą współpracę z Policją i wyniki w zwalczaniu przestępczości, osiągane dzięki ścisłemu współdziałaniu.