WSPÓŁPRACA NA RZECZ POLICJI MOŁDAWSKIEJ - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

WSPÓŁPRACA NA RZECZ POLICJI MOŁDAWSKIEJ

W dniach 10 – 14 grudnia 2018 r., w ramach realizowanego projektu współpracy bliźniaczej (Twinning) na rzecz Policji mołdawskiej pn. „Reform of the initial and continuous training of the police system in the Republic of Moldova”, policjantka z KWP w Gdańsku uczestniczyła w misji zorganizowanej w stolicy Mołdawii.

Policjantka z Zespołu Funduszy Pomocowych KWP w Gdańsku razem z policjantką z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie uczestniczyły w misji zorganizowanej w stolicy Mołdawii Kiszyniowie w ramach realizowanego przez Komendę Główną Policji projektu współpracy bliźniaczej (Twinning) na rzecz Policji mołdawskiej pn. „Reform of the initial and continuous training of the police system in the Republic of Moldova”. Przedmiotowy projekt rozpoczął sie w lipcu br. ww. policjantki zaangażowane są w prace projektu dotyczące komponentu drugiego, którego głównym celem jest przygotowanie szkoleń specjalistycznych z zakresu community policing dla mołdawskich policjantów.