SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „GOLDFINGER” - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU „GOLDFINGER”

Data publikacji 14.12.2018

13 grudnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się robocze spotkanie w ramach projektu GOLDFINGER. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele KWP w Gdańsku, KWP w Szczecinie, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, przedstawiciel Policji szwedzkiej, a także przedstawicielka Rady Państw Morza Bałtyckiego. Obradom przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

13 grudnia 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się robocze spotkanie w ramach projektu GOLDFINGER. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele KWP w Gdańsku, KWP w Szczecinie, Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, przedstawiciel Policji szwedzkiej, a także przedstawicielka Rady Państw Morza Bałtyckiego. Obradom przewodniczył Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Jarosław Rzymkowski.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyło się spotkanie w ramach projektu GOLDFINGER. W projekcie zainicjonowanym przez Policję szwedzką uczestniczy Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, a także Policja z Łotwy. Podstawowym założeniem projektu jest idea stworzenia platformy wymiany informacji z przedstawicielami państw Morza Bałtyckiego. Współpraca miałaby polegać na cyklicznych spotkaniach przedstawicieli organów ścigania zajmujących się współpracą międzynarodową w celu ustalenia priorytetów a także możliwości przy pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych.

W trakcie spotkania każda ze stron zaprezentowała aktualne doświadczenia i osiągniecia przy realizowaniu projektów finansowanych ze środków unijnych. Teraz przed każdym z partnerów leży zdiagnozowanie i zidentyfikowanie priorytetów na kolejne lata, które należałoby realizować we współpracy z innymi państwami basenu Morza Bałtyckiego.