ZATRZYMANI CZTEREJ SPRAWCY STOSOWANIA PRZEMOCY WOBEC NAJBLIŻSZYCH - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

ZATRZYMANI CZTEREJ SPRAWCY STOSOWANIA PRZEMOCY WOBEC NAJBLIŻSZYCH

Data publikacji 28.11.2018

W ostatnich kilku dniach policjanci z Chojnic i Brus zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę, którzy stosowali przemoc fizyczną i psychiczną wobec osób najbliższych. Troje z podejrzanych trafiło już za kraty aresztu śledczego na najbliższe miesiące. Czwarty z oprawców zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty znęcania się nad swoją partnerką oraz jej 12-letnim synem. Policjanci także w tym przypadku wystąpili z wnioskiem o zastosowanie najcięższego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W ostatnich kilku dniach policjanci z Chojnic i Brus zatrzymali trzech mężczyzn i kobietę, którzy stosowali przemoc fizyczną i psychiczną wobec osób najbliższych. Troje z podejrzanych trafiło już za kraty aresztu śledczego na najbliższe miesiące. Czwarty z oprawców zostanie dzisiaj doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty znęcania się nad swoją partnerką oraz jej 12-letnim synem. Policjanci także w tym przypadku wystąpili z wnioskiem o zastosowanie najcięższego środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Za tego typu przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W ostatnich kilku dniach policjanci z terenu naszego powiatu otrzymali informacje o stosowaniu przemocy przez trzech mężczyzn i kobietę wobec swoich najbliższych członków rodziny. W każdym przypadku funkcjonariusze bardzo poważnie potraktowali te zgłoszenia i natychmiast zajęli się wyjaśnianiem oraz potwierdzeniem okoliczności zgłaszanych przestępstw, szczególnie, że część zgłoszeń dotyczyła znęcania się fizycznego i psychicznego również nad dziećmi. W toku prowadzonych czynności policjanci wykonali szereg czynności procesowych, przesłuchiwali świadków, a także zwrócili się o opinię do biegłych sądowych, aby zebrać materiał dowodowy potwierdzający popełnienie tych przestępstw.

We wszystkich przypadkach, po przeanalizowaniu zabranego materiału dowodowego, śledczy przedstawili zarzuty zatrzymanym. Troje z oprawców trafiło już za kraty aresztu śledczego na najbliższe miesiące. Czwarty z podejrzanych zostanie jeszcze dzisiaj doprowadzony przed oblicze prokuratora, gdzie zostaną mu przedstawione zarzuty dotyczące znęcania się nad swoja partnerką oraz jej 12-letnim synem. Policjanci, tak jak i w trzech poprzednich przypadkach, również wystąpili za pośrednictwem prokuratury z wnioskiem do sądu o zastosowanie wobec mieszkańca Chojnic tymczasowego aresztu.

Przypominamy!
Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego, niezależnie od pochodzenia, statusu materialnego, wieku, płci, wykształcenia. Może przybierać formy przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej oraz ekonomicznej. Wszystkie te formy mogą występować jednocześnie albo niezależnie od siebie.

Przemoc ma charakter długotrwały i najczęściej można podzielić ją na następujące fazy, występujące cyklicznie po sobie:
fazę narastania napięcia - charakteryzuje się gwałtownym narastaniem napięcia między ofiarą a sprawcą pod wpływem działania różnych czynników; sprawca staje się coraz bardziej agresywny, pobudzony, rozdrażniony, a ofiara wycofuje się, stara się schodzić z drogi, nie prowokować, usprawiedliwia to, że sprawca ją obraża, obwiniając samą siebie;
faza gwałtownej przemocy fizycznej - stanowi eskalację agresji i przemocy sprawcy; jest krótka i brutalna, najczęściej wiąże się z obelgami i obrażeniami cielesnymi ofiary; sprawca zachowuje się jakby nie miał świadomości, co robi;
faza miodowego miesiąca - sprawca zachowuje się tak, jakby dopiero zrozumiał, co zrobił (przeprasza, obiecuje poprawę, składa deklaracje miłości i przywiązania, przynosi kwiaty, prezenty, obiecuje, że nigdy takie zachowanie się nie powtórzy), a ofiara postanawia dać mu kolejną szansę, w imię dobra rodziny, miłości, odpowiedzialności.

Cykle te powtarzają się, z tym że najczęściej następuje skrócenie czasu trwania fazy trzeciej oraz wydłużanie faz pierwszej i drugiej, a zachowania sprawcy są coraz bardziej brutalne i niebezpieczne.

Policjanci przypominają! Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! Najczęściej kwalifikowana jest jako przestępstwo z art. 207 k.k., polegające na znęcaniu się fizycznym lub psychicznym nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Przestępstwo to jest ścigane z urzędu. Jeżeli wiesz o stosowaniu przemocy lub osoba najbliższa stosuje przemoc wobec Ciebie czy Twojego dziecka, poinformuj o tym Policję.