MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH W WĘDKARSTWIE 7-9 WRZEŚNIA 2018 R. - Wiadomości - Policja Pomorska

Wiadomości

MISTRZOSTWA SŁUŻB MUNDUROWYCH W WĘDKARSTWIE 7-9 WRZEŚNIA 2018 R.

VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym oraz XV Mistrzostw Polski Policji w Wędkarstwie Spławikowym - ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. Wydarzenie honorowym patronatem objął Komendant Główny Policji.

            Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Gdańsku wraz z Kołem PZW Policyjne Gdynia i Kołem PZW nr 21 KWP Gdańsk, przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku oraz Pomorską Grupą Wojewódzka IPA i Okręgiem PZW w Gdańsku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska policyjnego podjął inicjatywę organizacji:

VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wędkarstwie Spławikowym.

XV Mistrzostw Polski Policji w Wędkarstwie Spławikowym.

Przeprowadzenie zawodów zaplanowano w terminie 07 – 09 września 2018 r. na wodach kanałów Śledziowy i Piaskowy (miejscowość Trzcinisko) Zawody zostaną przeprowadzone w dwóch turach z obwiązującym dniem treningu według regulaminu i zasad organizacji sportu wędkarskiego PZW.

W Mistrzostwach mogą uczestniczyć funkcjonariusze oraz emeryci i renciści:

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej.

Wszystkie informacje dotyczące Mistrzostw, w tym program, charakterystyki i mapki łowisk, mapki dojazdów będą systematycznie zamieszczane na stronach internetowych:

- Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku: https://www.pomorska.policja.gov.pl/

- Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Gdańsku : www.zwnszzp-gdansk.pl

- Koła PZW Policyjne Gdynia: www.gdyniapolicyjne.pzw.org.pl

- Portalu Wędkarstwo Sportowe Służb Mundurowych: http://www.pwssm.pl/

- portalu społecznościowym Facebook w wydarzeniu dotyczącym Mistrzostw: https://www.facebook.com/events/2118902215004645/

 

Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego PZW.

Uczestnicy Mistrzostw ponoszą całkowite koszty udziału w imprezie.

 

Koszty uczestnictwa:

1. Koszty dla zawodnika - opłata startowa 250 zł (z przeznaczeniem na: dofinansowanie  zakupu nagród rzeczowych, spotkanie integracyjne, pakiet pamiątkowy oraz zgodnie uchwałą nr 169/2017 Zarządu Głównego PZW - 10 zł od zawodnika na działalność sportową Okręgu PZW w Gdańsku),

2. Koszty dla trenera - opłata trenerska 150 zł (spotkanie integracyjne, trenerski pakiet upominkowy),

3. Inne osoby towarzyszące - 80 zł (spotkanie integracyjne),

4. Nocleg i wyżywienie – uczestnicy rezerwują i pokrywają we własnym zakresie, bez pośrednictwa organizatora.

Ceremonia otwarcia i zakończenia Mistrzostw oraz spotkania integracyjne odbywać się będą w ośrodku:

- „Przystań u Kostka” (od kwietnia zmienia nazwę na: „Wakacje z Alicją”),

adres: 80-960 Gdańsk Sobieszewo ul. Herberta 20, tel. 503-176-509,

http://przystanukostka.pl/.

W obiekcie tym istnieje możliwość rezerwacji noclegów wraz z pełnym wyżywieniem, dysponuje on bazą noclegową na 160 osób - w różnej konfiguracji domkach i pokojach w pawilonach wakacyjnych. Rezerwacji pobytu należy dokonać bezpośrednio we wskazanym obiekcie do końca maja.

W ośrodku będzie mieściło się również główne biuro Mistrzostw.

 Ponadto na stronie:

www.wyspa.pl

znajdują się dane innych baz noclegowych mieszczących się na Wyspie Sobieszewskiej.

Zgłoszenia drużyn ( trzech zawodników + trener / kierownik + ewentualne osoby towarzyszące), proszę przesyłać na załączonych kartach startowych w terminie do 30 kwietnia 2018 r.  na adres e-mail: 

gdynia.policyjne@op.pl

celem uzyskania wstępnej informacji o liczbie uczestników.

W tytule zgłoszenia proszę podać „ VI Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych”. Wszelkie pytania do organizatorów należy kierować na podany wyżej adres e-mail.

Opłaty startowej należy dokonać do końca maja. Numer konta do dokonania opłaty startowej zostanie przesłany zgłoszonym uczestnikom Mistrzostw drogą mailową.

W przypadku rezygnacji z udziału w Mistrzostwach opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Z uwagi na specyfikę łowiska  zawody mogą być zorganizowane dla 25 drużyn (z możliwością rozszerzenia do 30 drużyn), zatem o udziale w Mistrzostwach decydować będzie kolejność zgłoszenia oraz terminowość dokonania opłaty startowej.

 W przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń organizator przewiduje możliwość odwołania imprezy.

  KARTA STARTOWA-pdf

  KARTA STARTOWA-doc

INFORMATOR O ZAWODACH

Pliki do pobrania